Det er godt å være finsk, i Norge. (Illustrasjonsfoto: Anne Mäkinen)

 

Finland ligger høyt på listen over gode land å bo i, men tallene viser at suomalaiset også trives meget godt i utlandet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det varierer alt etter hvilken liste man ser på, men i 2018 overtok Finland topplasseringen som verdens lykkeligste land å bo i. Dermed skjøv de Norge ned på andreplass, framgikk det av det årets lykkerapport – World Happiness Report.

Finlendere som bor utenlands er naturligvis i stor grad prisgitt landet de bor i med hensyn til velferd og andre grunnleggende betingelser, men det forhindrer ikke finlendere fra å reise ut. Over hele verden. Suomi-seura, Finland-Samfunnet, er en organisasjon for finlendere bosatt i utlandet, og de kan opplyse at det i dag bor rundt 300 000 finlendere i andre land enn Finland. Av disse er brorparten, rundt 250 000, stemmeberettiget. I verden totalt fins det i dag om lag 2 millioner mennesker med finsk bakgrunn, her kommer vi neppe unna de norske kvenene som fremragende eksempel på tidlig finsk innflytelse.

I drøyt 90 år

Finland-Samfunnet har også interessante tall som viser at utenlandsboende finlendere har en egen evne til å organisere seg. I verden fins det nemlig hele 1500 utlandsfinske organisasjoner, som «arbeider for det finske språket og kulturen og styrker det sosiale fellesskapet.» I verden i dag finnes det ytterligere et titalls finske medier, opplyser forbundet for finlendere bosatt i andre land.

Som selverklært ekspert på «utlandsfinskhet» har Finland-Samfunnet i mer enn 90 år besvart spørsmål og bygd nettverk mellom Finland og utlandsfinlendere. Om sin merittliste skriver de blant annet:

En viktig misjon

«På initiativ fra Finland-Samfunnet og utlandsfinlendere har vi fått i stand blant annet dobbelt statsborgerskap, brevstemming, rehabilitering for utlandsfinske veteraner i deres ulike hjemland, og praktikantbytte innen sosial- og helsetjeneste med Finlandshjem i verden.»

Vi tar med at Finland-Samfunnets store misjon er å være et unikt kompetanse- og servicesentrum for utlandsfinner som bevokter utenlandsbosatte finlenderes interesser.

Fikk du med deg denne relevante saken: President-skryt til utenlandsfinlendere