Også tidligere har Trygg Jakola fått anerkjennelse og priser for sitt mangslungne arbeid. Denne gangen var det Slekt og Data som ønsket å gi en påskjønnelse. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Tre hederspriser ble delt ut da Slekt og Data holdt landsmøte. En av dem gikk til kvenske Trygg Jakola fra Vadsø.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Trygg Jakola tildeles Slekt og Datas Hederspris for initiativet til å etablere et formelt samarbeid mellom Norske kveners forbund og Slekt og Data og for den rollen han har hatt i samarbeidsgruppen.»

Slik lyder begrunnelsen for at Jakola var en av tre som fikk hederspris på foreningens landsmøte helgen 2. og 3. april i år. Det fikk han sammen med Otto Jørgensen, for det foreningen kaller en kjempejobb nasjonalt for Slektsprogrammet Brothers Keeper, samt hederspris også til Anne Schiøtz for sitt betydelige bidrag til å fremme slektsforskningens anerkjennelse.

Otto Jørgensen, Anne Schiøtz og Trygg Jakola (til høyre) fikk hver sin hederspris for sitt gode og langvarige arbeid for slektsforskning. (Foto: Slekt og Data)

Når det gjelder Trygg Jakola, så opplyser Slekt og Data at han siden høsten 2015 har vært sentral som representant i samarbeidsgruppen med Norske kveners forbund. Det var da samarbeidet med Slekt og Data startet. De skriver at han har vært primus motor i aktiviteter arrangert sammen, noe som opplyses å ha vært til stor glede for medlemmer i begge organisasjonene i hele landet.

Les også denne tidligere saken: Kulturprisen gikk til Trygg

«Hans nettverk har vært til stor nytte for å kunne arrangere turer og seminarer. Trygg har sørget for fremdrift i arbeidet sammen med resten av samarbeidsgruppen, som først fremsto som nettopp det, men har utviklet seg til en gruppe med stolthet over sitt opphav, der medlemmene etter hvert har tilhørt begge organisasjonene, mye takket være hans evne til å formidle historien», heter det fra begrunnelsen.

Slekt og Data melder samtidig at de tiltakene som samarbeidsgruppen – ved Jakola – har bidratt med har et nedslagsfelt for hele organisasjonen og for etterkommere av kvener over hele landet.

«Tryggs arbeid har bidratt til at mange slektsinteresserte har fått kunnskap om sine kvenske aner og stolthet over sin opprinnelse», oppsummerer de.