Gapahuk er et samlingspunkt og en investering i hygge. Finnmarkseiendommen har tilskuddsordninger til slike friluftstiltak. (Illustrasjonsfoto: Kvalfjord bygdelag/Altaposten)

 

Gapahuk, grillstue, turhytte. Finnmarkseiendommen ute med nye støtteordninger for gode tiltak.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Finnmarkseiendommen Fefo har selv sagt om sine støtteordninger at de anser dem som viktige for aktivitet og bolyst, og tidligere i måneden var de på banen med flere ordninger.

Dette gjelder ulike tiltak lengst nord i landet, hvor det i år kan deles ut 4,2 millioner kroner fra Fefos såkalte «Giisá», kiste på samisk.

«Vår Giisá er fylt med verdier fra finnmarksnaturen og skal realisere ideer som fremmer aktivitet og utvikler Finnmark på naturens og kulturens premisser. (…) Verdien av naturressursene skal forbli i Finnmark og komme innbyggerne til gode», heter det fra fellesskapets store eiendomsforvalter i nord.

Kista er inndelt i syv kategorier: Disse heter grønne midler, samarbeid, sponsor, lakseelver, infrastruktur, tradisjonell naturbruk og Finnmarksloven. Nå er det mulig å søke pengestøtte fra neste år tildeling, meldes det.

Det var mandag 16. august i år at Fefo lanserte sine nye støtteordninger. Det foregikk under en pressekonferanse i Honningsvåg. Nordkapp og Omegn Turlag sa seg i den forbindelsen glad for støtteordningene i regi av Fefo. For dem har særlig de såkalte grønne midlene vært viktige i mange av prosjektene. Som for eksempel det vesle bygdelaget i Gjesvær i Nordkapp kommune. De ser for seg en gapahuk.

– Det blir den første gapahuken på Magerøya som blir etablert for alle. Det er jo litt rart at vi ikke har flere her hvor det blåser så mye, uttalte Edelh Ingebrigtsen overfor Radio Nordkapp. Ingebrigtsen er styremedlem i Nordkapp og Omegn Turlag.

– Vi er en liten forening. Jeg synes det er bra at Fefo har slike støtteordninger som kan bidra til aktivitet og investeringer lokalt til fordel for friluftslivet, sa hun.