Ruijan radio-programleder Frank Halvorsen har snakket med nestleder i Norske kveners forbund / Ruijan kvääniliitto, Unni Elisabeth Huru, for å høre hvilke forventninger hun har til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som overleveres til Stortinget den 1. juni 2023.

(Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen)