Ruijan radio-programleder Frank Halvorsen har snakket med Tor Sara, for å høre hvilke forventninger han har til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som overleveres til Stortinget den 1. juni 2023. Sara er blant annet daglig leder i Ruijan Kaiku AS og i Sami aviisa AS (Ávvir).

Deler av intervjuet ble først presentert 4. mai 2023 i Ruijan Radios ⁠episode 149⁠.

(Kuva/Foto: Arne Hauge)