Kulturrådet åpner for oversettelse fra kvensk til norsk. (Illustrasjonsfoto: Nordkalottbiblioteket/Meänkielen resursipipluteekki)

 

Litteraturordningen: Kvensk opp på samme prinsipielle nivå som samisk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nå blir det mer økonomisk nærliggende å oversette kvensk litteratur til norsk.

Bakgrunnen er at Kulturrådet har satt av kroner 500 000 til en satsing på oversettelse av litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene til norsk. Det gjelder kvensk, romani og romanes, og satsingen faller innunder den såkalte tilskuddsordningen for litteraturprosjekt.

Det var fredag 17. november at Kulturdirektoratet meldte dette på sine hjemmesider. Sigbjørn Skåden er rådsmedlem og leder av Kulturrådets faglige utvalg for litteratur, og håper med dette å skape en ramme for minoritetsspråkene som bidrar til at flere vil skrive på de tre språkene. Og på det viset medvirke til det han omtaler som en svært tiltrengt styrking av skriftkulturen for både kvensk, romani og romanes.

– Endringene gjør at de nasjonale minoritetsspråkene nå inngår i Kulturrådets litteraturordninger på samme prinsipielle nivå som de samiske språkene, sier Skåden. Også innkjøpsordningenes retningslinjer er justert slik at oversettelser fra nasjonale minoritetsspråk er tatt inn på lik linje med oversettelser fra samisk.

Skåden sier videre at satsingen på nasjonale minoritetsspråk begynte i 2022, med justerte retningslinjer og 1,9 millioner kroner. At de nå bevilger ytterligere midler og åpner for tilskudd til oversettelser til norsk, omtaler han som en viktig videreføring av Kulturrådets satsing på minoritetsspråkene.

Vi tar med at bøker som får tilskudd til oversettelse, deretter kan meldes på til innkjøpsordningene for distribusjon til bibliotekene. Samt at Kulturdirektoratet forvalter den mer kjente ordningen med prosjekttilskudd til kvensk språk.

Søknadsfristen for runde 1 i 2024 går ut om fjorten dager, den 5. desember i år.