Kolmikielinen kyltti Vesisaaressa. Komuuni oon hyväksynny 13 uutta kvääninkielistä kadun- ja tiennimeä.

 

Etter fem års saksgang har Vadsø kommune vedtatt nye gate- og veinavn hvorav mange er kvenske.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

I alt er 66 nye gate- og veinavn blitt vedtatt. Tretten av disse stammer fra kvensk og norskfinsk historie i sentrum, Skallelv, Vestre Jakobselv og Golnes, eller som det heter: Vesisaari, Kallijoki, Annijoki og Kullaselva.

 

I Annijoki har vi nå adresser som Kuja, Pikkuskitsiveien, Mettäperä og  Lauriniemi.

Sentrum har fått to nye kvenske adresser: Kivijoki og Poikilaveien, og på Golnes vil vi finne Talvitie og Sisäpääntie.

I Skallelv skal det komme hele fem nye adresser eller skilt: Ylipää, Beritie, Niemi, Kylä og Neitijoki.

Og i Krampenes-Kramppinen vil vi i tillegg finne Badstuveien, etter ei badstu som sanitetsforeningen drev før i tida.

 

Ting tar tid

Spørsmålet om nye gate- og veinavn i Vadsø kommune ble tatt opp i 2014.  Jens Pedersen, Reidun Rushfeldt og Einar Niemi ble utnevnt som navnekomitee, med Trygg Jakola, Magnus Mækele og Greta Tjelle som personlige varamedlemmer. I 2016 ble forslaget fra navnekomiteen lagt ut til offentlig gjennomsyn. Det kom forslag om endringer og suppleringer, og så ble forslagene sendt til Kartverket og Språkrådet i februar 2017.

Et og et halvt år senere foretok navnekomiteen noen justeringer, og la fram sitt forslag som deretter ble vedtatt av kommunestyret.

Komiteen har særlig lagt til grunn formålsparagrafen i stedsnavnloven, hvor det står at «Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna» og at loven skal sikre bruken av samiske og kvenske stedsnavn.

Kolmikielinen kyltti Vesisaaressa. Komuuni oon hyväksynny 13 uutta kvääninkielistä kadun- ja tiennimeä.