Leif Bjørnar Seppola intervjues om Storfjord og medeierskapet i Halti kvenkultursenter IKS