Mens språksenter-gresset gror, faller antallet tanaværinger som kan snakke kvensk. En fortvilet situasjon for Thormod Holti, Alf Steinar Børresen og de andre i den lokale kvenforeningen. Holti er ærlig talt pessimistisk, Børresen har mer trua. Men da må språksenter snart på plass. (Foto: Arne Hauge)

 

I Pajala sitter det sjeldne fugler; folk som kan kvensk flytende og som ønsker å flytte til Tana. For en jobb ved et språksenter som stadig ikke fins.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den lokale kvenforeningen jobber ufortrødent for et kvensk språksenter.

– Det som har kommet av bevilgninger har vært lite, og tidspunktet for utbetaling er så sent på året at driften blir uforutsigbar, sier Alf Steinar Børresen og Thormod Holti, veteraner i Tenon kveeniseura.

En annen konsekvens av et språksenter som snubles før det får reist seg, er tap av verdifull kompetanse. Nemlig folk som ellers kunne beriket kommunen ved å ta seg av den daglige driften.

Meldte sin interesse

– Vi hadde to stykker fra Pajala som var villig til å ta den jobben. Men i og med at vi ikke fikk penger og det hele var så uforutsigbart, så gikk det fløyten, hele prosjektet. Det var trasig å måtte si nei, at det ikke ordnet seg slik vi håpet, sier Børresen og Holti.

Kandidatene til jobben var mor og datter. Sistnevnte meldte seg først, som sin mor bor også hun i Pajala.

– Hun er utdannet i kvensk, men hadde også et tilbud om å begynne i tornedalsradioen, og turte ikke si det fra seg. Jeg snakket nylig med henne, og hun syntes det var trasig at hun ikke kunne få komme hit, for hun var interessert, sier Alf Steinar. Det var under kvenseminaret i Vadsø i november at vi møtte karene fra Tenon.

– Hun andre da? Mora?

– Hun jobbet innen kvensk kultur i skolen i Pajala.

Toget gått?

Dette altså samtidig som miljøet generelt trenger flere som kan språket og som de kan kvenske med. Børresen og Holti bekrefter at det kjennes trist.

– Ja. Det er akkurat det, flere som kan snakke språket er hva vi trenger. Nå er jeg stygt redd for at toget har gått for Tana, for språket dør mer og mer ut. Fordi de gamle som kan det går bort, sier Holti.

Børresen er en smule mer optimist, han viser til at de er heldige i Tana som har et flott bygg hvor de holder til. Hvor også hjelpemidler for å sette i gang språksenter kom på plass.

– Dessverre skar det seg på nytt, men jeg personlig har ikke gitt opp håpet, sier han.

Bedre signal

– Så hva er status nå for språksenter i Tana?

– Nå skal det inn ny søknad, og får vi midler som er av en størrelsesorden som gjør at vi kan ansette folk, så har vi kontakter i Pajala som fortsatt er interessert, sier Børresen.

– Og kommunen, de er med på lag?

– Kommunen er vel ikke så engasjert i det kvenske i Tana. Det er Tana kvenforening som søker, og det har vi gjort hver gang, sier Børresen, som likevel har økt tro på at kommunen kan bli mer med på lag denne gangen. Signalene har på ulikt vis bedret seg, opplyser han.