Saken gjelder tilgangen til naturgodene lengst nord i landet. (Foto: Arne Hauge)

 

«For oss andre vil det bli slutt på det Finnmark vi kjenner.» Innlegg ved Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven.

 

Toril Bakken Kåven, presidentkandidat for Nordkalottfolket til Sametingsvalget. (Foto: Privat)

«Avkolonisering» av Karasjok gir kolonisering av oss andre i Finnmark.

Finnmarkskommisjonen har foreslått av Karasjok skal ut av felleseiet Finnmarkseiendommen og eies privat av bygda. I Klassekampen 10. juni har Aslak Heika Hætta Bjørn håp om at Karasjok «avkoloniseres» og kaller det et vannskille for forvaltninga av samisk jord. Det er lett å sitte i Oslo å ønske en samisk enklave når man ikke må leve med resultatet.

For oss andre vil det bli slutt på det Finnmark vi kjenner. Ti prosent av arealet blir privatisert hvis «avkoloniseringa» lykkes. Det vil lage presedens for Kautokeino, og kanskje også deler av Tana – og vips kan 30 prosent av Finnmark bli privatisert!

Hva slags Finnmark venter oss da? Et større lappeteppe av privat og felles eiendom. Innafor grensa bestemmer den nye grunneieren. Skal du fiske ørret eller røye, så blir det neppe gratis som nå. Noen plasser må jo de få inntektene fra.

Avkoloniserings-tankegangen deler NSR med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Arja og Samefolkets parti på Sametinget. Her mener vi i Nordkalottfolket at urfolkstankegangen deres svikter totalt! Vi har ingen tradisjon for å eie jorda, den er eid av oss alle, våre barn og av fremtiden. Vi i Finnmark kjenner ingen anna virkelighet enn naturen som felleseie. Riktignok med staten som tidligere eier, men dog ikke eid av private. Å innføre vestlig/amerikansk verdikonservativ tankegang undergraver den kollektive urfolkstankegangen og er verken noe samer, kvener eller den gjengse finnmarking er tjent med. Det er et svik mot alle som kommer etter oss.

Vi i Finnmark er ufattelig heldig, det vet alle som har reist litt. 95 prosent av Finnmark eier vi sammen, med unike muligheter for jakt og fiske for oss alle. Privatiseres deler av Finnmark, så vil bare de som bor innafor det privatiserte området tjene på det. De får nye privilegier og kan fortsatt bruke naturen i resten av Finnmark. For oss andre blir det nye forhold straks vi kommer til den nye grunneieren. Et sånt Finnmark vil ikke vi i Nordkalottfolket ha.

Nordkalottfolket sier nei til privatisering av naturen og ja til Finnmark som felleseie. For oss er det uforståelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger NSR-linja . At Arja og Samefolkets parti gjør det er helt som venta.

Sametingsvalget i år blir et vannskille for alle som ønsker at Finnmark fortsatt skal være et sted der vi som bor her er likeverdige og kan høste av naturen som i dag. Meld deg inn i samemanntallet før 30. juni og si din mening valgdagen 13. september.