Ber om at krigshandlingene stoppes. (Foto: Nord-Hålogaland bispedømmeråd)

 

«Det bor mange russere i vår region og også mennesker fra Ukraina. De er alle uskyldige ofre for de krigshandlingene som nå foregår», skriver Nord-Hålogaland bispedømmeråd i dette innlegget.

 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtok i møte 2. mars følgende uttalelse der de uttrykker sorg og fortvilelse over krigen i Ukraina og samtidig fordømmer angrepet på Ukraina på det sterkeste:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil uttrykke sorg og fortvilelse over krigen som nå utspiller seg i Europa. Et av våre nære naboland i øst, Russland, har angrepet Ukraina og drevet titusener på flukt. På TV-skjermen flimrer bildene av bygninger i brann, truffet av russiske raketter, og det meldes om tap av menneskeliv.

I vårt bispedømme har vi i mange år hatt et godt og nært samarbeid med våre russiske naboer. Det bor mange russere i vår region og også mennesker fra Ukraina. De er alle uskyldige ofre for de krigshandlingene som nå foregår, og vi ber om at folk i nord møter både russere og ukrainere med omsorg og varme.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd fordømmer på det sterkeste angrepet på Ukraina, og ber om at krigshandlingene stopper umiddelbart. Vi appellerer til klokskap og ansvar hos verdens ledere, og vil sammen med kristne kirker og kirkeledere i flere land be om at Gud holder sin hånd over verden i denne skjebnetimen.