Foreningen med base i Horten har fått til mye på kort tid. (Arkivfoto: Maureen Bjerkan Olsen

 

«En stadig økende bevissthet blant kvener om denne urettferdigheten, har ført til at kvener i Horten og områdene rundt har slått seg sammen og startet en forening», skriver Beate H Adolfsen i dette innlegget.

Adolfsen er leder for Norske kvener Ytre Oslofjord, ei forening som sammen med rundt 80 andre organisasjoner blir å se i Lystlunden park i Horten på Frivilligdagen lørdag 2. september.

 

Norge er et mer mangfoldig og sammensatt samfunn enn vi til daglig tenker over. De aller fleste er kjent med de mange ulike nasjonalitetene som beriker vårt samfunn. Det svært få er klar over, er at det i Norge finnes minoritetsgrupper som har bodd her lenge før landet fikk fastsatt grenser mot våre naboland. En av disse folkegruppene er kvener. Sammen med skogfinner, rom, romani/tatere og jøder, utgjør vi det som kalles nasjonale minoriteter. En betegnelse som skiller seg ut fra urfolk, som også har bodd i landet fra før grensene ble satt. Det betyr at Norge har vært et flerkulturelt samfunn helt fra start.

Grunnen til at dette er ukjent for de aller fleste i Norge, er at det har vært drevet en politikk for nettopp å forme folk og samfunn til å bli mest mulig ensartet – fornorskingspolitikken. Denne fikk en fast form i 1852, og har i praksis pågått helt fram til i dag slik det ble fastslått i en nylig rapport bestilt av Stortinget. Det har medført at svært mange mennesker har mistet muligheten til å lære folkegruppens språk, leve etter gamle skikker og videreføre tradisjoner. For den enkelt har det vært ødeleggende. En stadig økende bevissthet blant kvener om denne urettferdigheten, har ført til at kvener i Horten og områdene rundt, har slått seg sammen og startet en forening. Den er tilsluttet den landsomfattende organisasjonen Norske kveners forbund-Ruijan Kvääniliitto. Vår oppgave er å kjempe for kveners rettigheter, legge til rette for at kvener kan komme sammen, og skape aktiviteter.

I Norske kvener Ytre Oslofjord har vi lav terskel for at folk skal kunne delta på våre møter og aktiviteter, og vi opplever stadig at folk som ikke selv er kvener deltar og backer oss opp på ulike måter.  Det så vi tydelig her i Horten da kommunestyret i 2022 bestemte at det årlig skal flagges på Kvenfolkets dag 16. mars. Dette var en stor begivenhet for oss, for nettopp synliggjøring av kvener er viktig. Mer enn 90 % av den norske befolkning har ikke lært noe om kvener på skolen. Vi føler oss også velkommen i byens Frivillighus, bibliotek og fellesarrangementet Frivilligdagen i parken.

En av de tingene vi ønsker framover er å komme i kontakt med folk fra de andre nasjonale minoritetene og urbefolkningen som bor i området. Vi tror at vi har mange ting vi kan jobbe felles om, og har mye å lære av hverandre. Videre ønsker vi å samarbeide med andre organisasjoner om ting vi har felles, og vi ikke minst å komme i kontakt med folk som jobber i skole og barnehage. Alle barn har rett til å vite at kvenene finnes – og alltid har vært i Norge.  Vi stiller med stand på Frivilligdagen, og håper mange vil oppsøke oss, få en kopp kaffe og en vaffel, og slå av en prat.