Boken «Menneske og miljø i Nord-Troms» har lesestoff også for selektive kvener, blant annet bokomtale fra fortellinger fra kvensk og sjøsamisk bygd.

 

Mens vi venter på sol over fjell; hyggelig lesestoff for deg som liker Nord-Troms.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Og hvem gjør vel ikke det? Altså liker Nord-Troms. Knapt noen. Nord-Troms er en av landets aller vakreste regioner, i tillegg med svært sterke bånd til en utpreget samisk og kvensk fortid.

Det gjenspeiles også i boken «Menneske og miljø i Nord-Troms,» årboken for 2018 fra Nord-Troms historielag. Her kan vi spesielt nevne Pål Fredriksens omtale av boken «Som et merke i min hånd – Fortellinger fra en kvensk og sjøsamisk bygd» av Elling Vatne. Fredriksen skriver:

Skryt til kvenske hender

«Elling Vatne tar opp mange forhold i ei bok på 150 sider. Forfatteren har derfor vært tvunget til å være kortfattet. Alle samfunn blir påvirket fra andre kulturer i større eller mindre grad. Den kvenske innvandringa til Manndalen har hatt stor betydning. Kvenene var dyktige håndverkere både når det gjaldt trearbeid og arbeid med metaller. Lafteteknikken endret boforholdene både for dyr og mennesker.»

Årets utgave er ennå å få tak i, vi kjøpte vår på bensinstasjonen i Burfjord, og tar i år særlig for seg kommunikasjoner som telefon og lokalbåttrafikk, og hvordan disse har endret seg opp gjennom årene.

Gammelfjøsen fra allesteds

Foruten sakprosa til mimring og lære fins det også dikt og friere fortellinger i boken. Bildene vekker også minner; motivet kan være fra et annet sted enn det man selv kjenner best, like fullt kjenner man seg igjen. Og lengter tilbake.

Igjen bra vinterlektyre prestert, fra et historielag som har holdt årbok-koken siden 1975. Sidetallet er 154, noe lokal reklame inkludert. Prisen, slik man stundom kan høre det benevnt i nevnte region, er en «tohundrepeising.»

Så pass må summen være, sier vi.