Kai Petter Johansen regner med å bruke sommerferien til å sette seg inn i NKF-saker. (Foto: Arne Hauge)

 

Nyvalgt leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto Kai Petter Johansen har mye å sette seg inn i. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Det var et langvarig møte. Fire timer via skjerm kan bli litt i det meste laget, men vi ble ferdig, og det er jo godt gjort i seg selv, ler nyvalgt leder i Norges kveners forbund – Ruijan kvääniliitto etter søndagens digitale landsmøte.

Kai Petter Johansen forteller at det virket som om det var ganske stor enighet om valget av nytt forbundsstyret.
–Under debatten ble det tatt opp at det var få kandidater fra Finnmark representert i styret, dermed ble Åshild Karlstrøm Rundhaug fra Alta foreslått av Alta kvenforening. Hun ble valgt inn, forteller han.

Mye å sette seg inn i

Nå ser den ferske NKF-lederen fram til å komme i gang med arbeidet.
–Det er mange saker å ta tak i og mye å sette seg inn i. Hilja har heldigvis allerede gitt meg litt innblikk i en del saker, forteller han om avtroppet NKF-leder Hilja Huru.

–Er det noen spesielle saker du gleder deg spesielt til å gripe fatt i?
–Man må jo først fremst ta tak i de sakene som til en hver tid pågår og er aktuelle, og ikke minst videreføre arbeidet det tidligere forbundsstyret har gjort. Det er viktig at man ikke legger bort noe av det som pågår, sier han, og gir noen eksempler:
– I kirkesaken ser det jo ut til at det kan være en løsning i sikte, og det er viktig å følge opp saken med salmeprosjektet. Og så har vi jo verneområdet med navnesaker i Nord-Varanger, hvor den lokale kvenforeninga gjør en god jobb, påpeker han.

Viktige kvenske stillinger

Bevilgninger og finansiering til kvenske prosjekter og drift av språksentre og institusjoner blir også viktig for NKF å få på plass framover.

– Vi må få mer faste og større bevilgninger. Nå har jeg fått en 50% stilling i NKF som leder, og slike tiltak gjør jo at flere har anledning til å ta på seg slike verv og arbeidsoppgaver. Vi trenger mer bevilgninger til stillinger som dette slik at flere har mulighet til å jobbe for kvenske saker. Det er behov for større bredde i kompetansen slik at vi får dekket flere områder; og vi kunne også tenkt oss å få spisset kompetansen innen næring, rettigheter, kultur, skole, stedsnavn og hva det måtte være, sier Johansen som nå skal se litt på hvordan man kan få organisert dette arbeidet framover.

Neppe sommerferie

Kai Petter konstaterer at det er mye å sette seg inn i, og at han sannsynligvis må se langt etter noe særlig sommerferie.
–Men som bonde er jeg jo uansett vant med at sommeren går til jobbing, smiler Johansen som driver med høylandsfe i Kjækan.

–Nå må jeg jo bli bedre kjent med styret, og det gleder jeg meg til. Det er ikke alle jeg har snakket så mye med tidligere, så nå må vi bli kjent. Vi er en engasjert gjeng som har alle våre saker vi er opptatt av, derfor er det viktig at vi nå får satt oss ned for å finne felles strategier, sier han.

Johansen syns det er flott at det denne gangen ble valgt to nestledere i forbundsstyret. Tidligere har det bare vært en.
–Det er jo også perfekt at ledergruppa er såpass spredt geografisk. Jeg bor i Nord-Norge, og så har vi en nestleder på Østlandet og en i Midt-Norge. I tillegg utfyller vi hverandre på interesseområder, sier han om Reidar Harju fra Asker og Vilde Christoffersen Walsø fra Trondheim i ledertrioen.

Beholdt Ruijan-navnet

Under landsmøtet kom det forslag fra Kvääninuoret om å endre det kvenske organisasjonsnavnet til NKF fra Ruijan kveeniliitto til Norjan kvääniliitto for å følge språklige anbefalinger.
– Vi valgte å beholde Ruijan, framfor Norjan, fordi vi syntes det var viktig å bevare dette begrepet siden det har en historisk betydning. Men vi endra skrivemåten fra kveeniliitto til kvääniliitto, forteller han.

Underveis i landsmøtet ble det diskusjon om rekkefølgen i organisasjonsnavnet; om man skulle ha det norske eller det kvenske navnet først. men det ikke ble trukket en annen konklusjon enn at det skulle fortsette å være valgfritt.
–Man kan selv velge om man vil skrive Ruijan kvääniliito før eller etter Norske kveners forbund, sier han.