NKF-leder Hilja Huru. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF-leder Hilja Huru reagerer på at NRK ikke har kommet til en løsning for Finsksendinga når de går over til DAB.
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Etter at FM-sendernettet ble slått av i Nordland denne uken, ble det slutt på de ukentlige sendingen på kvensk og finsk i fylket. Nå reagerer Norske Kveners Forbund (NKF) og leder Hilja Huru kraftig på at sendingene på kvensk språk ikke er ivaretatt i overgangen til DAB.

 

– FM-sendernettet slås  også av i Troms og Finnmark i løpet av året, og med dette ser det ut som de eneste finsk- og kvenskspråklige sendingene på NRK vil forsvinne. Et sparsomt tilbud som fra før av har gitt Norge sterk kritikk fra Europarådet. Nå skal de fjerne det siste radiotilbudet staten tilbyr – som om kvensk språk er verdiløst.

Det sier leder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru, som nå roper varsku om det som ser ut slutten for den ukentlige 12 minutter lange Finsksendingen i Nord-Norge.

Forventer en løsning

Europarådet har over mange år uttrykt sterk bekymring for at det kvenske medietilbudet er svært mangelfullt. Når FM-sendenettet slukkes i Troms og Finnmark i desember 2017 eksisterer det etter det NKF vet ingen planer for videreføring av tilbudet til den kvenske og norsk-finske nasjonale minoriteten.

 Hilja Huru mener at finsksendinga er særs viktig for den eldre delen av den kvenske befolkningen – og at å ta fra dem deres eneste tilbud på FM-sendenettet vil kunne gjøre ubotelig skade på språket.

 – Den eldste kvenske/norskfinske befolkningen er bærere av kvensk språk, og vi er helt avhengig av at også de får et tilbud. For de eldste er det andaktstid i stua når finsksendinga kommer på, og man kan ikke frarøve dem den eneste eksiterende nyhetssendingen på kvensk språk. Jeg forventer at NRK finner en løsning på dette.

 

Europarådet involveres

Jevnlig må Norge rapportere inn til Europarådet om oppfølgingen av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten som bl.a. skal sikre den kvenske befolkningen et språklig tilbud. Norske Kveners Forbund har allerede nå alarmert Kommunal og moderniseringsdepartementet om endringene fra NRK, og vil informere Europarådet om det de mener er en stemoderlig behandling av den kvenske befolkningen.

 – Det er klart at dette er noe vi må varsle Europarådet om. Og det er i strid med rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter at kvenske organisasjoner ikke har blitt informert om endringen og ikke har blitt tatt med på råd i saken, avslutter Huru.

 

Nye muligheter med DAB

NKF har i møter med NRK drøftet de mulighetene som kan ligge i DAB og har forventet at DAB skulle gi et økt medietilbud på kvensk, ikke en fullstendig nedlegging.