Språkrådet og Vadsø norsk-finsk forening er uenig om hva Vadsø lufthavn skal hete på kvensk. Her et Wideroe fly ved Vadsø lufthavn. (Foto: Inger Elin Utsi/Altaposten)

 

Språkrådet anbefaler at Vadsø lufthavn får det kvenske navnet «Vesisaaren lentohamina». 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Men Vadsø norsk-finsk forening er uenig, og har klaget på navnet. De mener det bør hete «Vesisaaren lentokenttä».

– Språkrådet viser til at ordet «lentokenttä» tilsvarer «flyplass» på norsk og at alle de andre flyplassen i nord har fått navnet «lentohamina». Også Kvensk språkting mener det er det rette ordet å bruke, skriver NRK Kveeni om saken.

Samme som tidligere vedtak

Høsten 2020 vedtok statens kartverk skrivemåten for seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke, deriblant også Vadsø lufthavn. I dette vedtaket ble det bestemt at flyplassen skulle ha det kvenske navnet Vesisaaren lentohamina, slik språkrådet nå også har anbefalt.

– Navnesakene om nordsamiske og kvenske navn på lufthavner ble tatt opp av Språkrådet og Sametinget for å få fastsatt nordsamiske og kvenske navn på lufthavner til offentlig bruk. Mange av primærnavna hadde et godkjent samisk og kvensk navn fra før, men navnene var ikke vedtatt som lufthavnnavn, står det i Kartverkets vedtaksbrev datert 15. september.

De kvenske navnene på de andre lufthavnene i fylket ble Vuorean lentohamina (Vardø lufthavn), Lemmijoven lentohamin (Lakselv lufthavn), Alattion lentohamina (Alta lufthavn), Tromssan lentohamina (Tromsø lufthavn) og Kirkkoniemen lentohamina (Kirkenes lufthavn).

Forskjell på lufthavn og flyplass

De kvenske skrivemåtene er fastsatt i samsvar med anbefalingene til Kvensk stedsnavntjeneste. Kvensk språkting vedtok allerede i 2018 at den kvenske termen for lufthavn er lentohamina, men at det ikke er et synonym med flyplass som på kvensk er lentokenttä.

– De fleste av flyplassbyene eller -stedene har allerede vedtatte kvenske skrivemåter, men navnene er ikke vedtatt som lufthavnnavn. Vi vil derfor i første omgang få vedtatt flyplassnavn på kvensk der skrivemåten av stedsnavnet allerede er vedtatt, eller gitt endelig tilråding til på kvensk, står det i tilrådingsbrevet fra Kvensk stedsnavntjeneste.