Hovedutvalgsleder for kultur og helse i Troms fylkeskommune, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), her i forbindelse med åpningen av Villakssenteret på Halti tidligere i år. (Kuva: Are Bergset Elvestad)

 

Troms fylkeskommune har fordelt over 5 millioner kroner i tilskudd til 19 kulturminner i Troms, deriblant til to kvenske kulturminner.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Hovedutvalget for kultur og helse i Troms fylkeskommune har, på vegne av Riksantikvaren, fordelt over 5 millioner kroner i tilskudd til 19 kulturminner i Troms. Summen er fordelt på fredede hus i privat eie, teknisk-industrielle kulturminner og fartøy.

For 2024 har fylkeskommunen mottatt søknader for tilskudd over de tre ordningene på cirka 29 millioner kroner, mens tilgjengelige midler var på skarve 6 millioner kroner. Med andre ord er behovet langt større enn potten skulle tilsi.

Hovedutvalgsleder for kultur og helse, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), medgir at strenge prioriteringer har vært nødvendig med små tilgjengelige midler fra de statlige ordningene.

– Selv om vi har måtte prioritere hardt, håper jeg likevel at de tildelingene vi nå har gjort vil gjøre eierne av kulturminnene i stand til å ivareta dem i tiden framover, sier Mevik.


Hans Fjeldstad mottok fredningsdiplomet for kvengården Fjeldstad i Salangen i 2022. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Totalt ble det innvilget 1 228 023,- til fredede hus i privat eie, og blant tilskuddsmottakerne finner vi to fredede kvenske kulturminner på lista i henholdsvis Fjeldstad gård i Salangen og Sapen vanhakoulu/Gammelskolen i Sappen.

Førstnevnte er den som får mest av alle i kategorien fredede bygg, med en tildeling på cirka 409 000 kroner. Eierne av sistnevnte er i motsatt ende av skalaen og de som mottar minste summen, dette i form av et tilskudd på i underkant av 33 000 kroner.

Men Else og Tore Elvestad, som eier Gammelskolen i Sappen, hadde ikke søkt om stort mer, får Ruijan Kaiku opplyst:

– Vi skal erstatte 200 til 250 skruer med smidde spiker. Det forteller Tore Elvestad.

For om lag ti år siden ble gulvet i stua skiftet ut.

– Jeg var nok ikke så nostalgisk den gangen, så vi skrudde det fast. I forbindelse med fredningen i 2019 fikk vi hint om at smidde spiker ville vært mer ideelt. Så det er det vi skal gjøre noe med det nå, sier han.

Det gamle stuegulvet tok han vare på, og nå skal det gjenbrukes.

– Vi skal skifte ut gulvet i gangen også, og da kommer det gamle stuegulvet til nytte igjen, forteller Elvestad.

Eierne av gamle Sappen skole, Else og Tore Elvestad, tar i mot velfortjent diplom fra riksantikvarisk hold. (Foto: Arne Hauge)
Else og Tore Elvestad (t.v) under fredningen i 2019. (Kuva: Arne Hauge)

På sikt må det gjøres noen større investeringer, men det koster, selv hvor mye støtte man måtte få:

– Taket må tas på et tidspunkt, noe som blir atskillig dyrere. Jeg regner med 20 til 30 prosent i egenandel, så dette er ingen billig hobby, sier Elvestad.

Her er oversikten over den fylkeskommunale støtten til fredede bygg:

 

Bygg
 Tilsagn
Den katolske Bispegård, Tromsø  kr       337 500,00
Fjeldstad gård, Salangen  kr       409 037,00
Fogd Dreyersgt. 16, Tromsø  kr         70 000,00
Gammelskolen Sappen, Nordreisa  kr         32 986,00
Giævergården, Lyngen  kr       200 000,00
Hamnvik Handelsted, Ibestad  kr         58 500,00
Kirsten Sand – huset, Tromsø  kr       120 000,00
Sum fredede bygg 2024  kr   1 228 023,00

 

For øvrig ble det bevilget til sammen 480 000 kroner til teknisk industrielle anlegg og hele 3 370 000 kroner til fartøy.