Foto: Alf E. Hansen

 

For mange år siden skrev Alf E. Hansen en del tekster i ulike sjangre. Her har vi gleden av å presentere det første av to dikt han laget, bildelagt av ham seg og oversatt til kvensk av Eira Söderholm.

 

Søsken

De er søsken – de er to
Den ene er vond – den andre kun god
Og de henger sammen – du skiller dem ei
Du kjenner dem begge – de har krysset din vei
De ga deg latter og smil – samt tårer og tvil
En tynger deg ned – en løfter deg opp
De har ikke hode – de har ikke kropp

Hvem er de så disse – som alle har sett
Som ingen kan unngå – en tung og en lett
Den ene er sorg – den andre er glede
Men begge vil oss til livet lede
Så ta da imot disse brysomme gjester
Som skaper problemer og tålmodet tester
For en dag så skjer det – kan hende i morgen
Da overtar gleden – da glemmer du sorgen

 

Sisarukset

Net oon sisarukset – niitä oon kaksi
Toinen oon paha – toinen oon hyvä
Net oon yhtä – et niitä saata eroittaat
Sie tunnet net molemat – net oon kulkenheet poikki sinun tien
Net annethiin sulle naurun ja hymyn – ja kyynelheet ja eppäilyn
Toinen painaa sinun alas – toinen nostaa
Ei niilä ole päätä – eikä niilä ole kroppii

Kekkä net sitte oon – mikkä kaikki oon nähnheet
Mitä yksikhään ei saata välttäät
Toinen oon suru – toinen oon ilo
Mutta molemat vieđhään meiđät elämhään
Siis ota vasthaan nämät hankalat vierhaat
Jokka laittaavat vaikkeutta ja kojetelhaan kärsivällisyyttä
Sillä ko yhtenä päivä se tapattuu – piian jo huomena
Ilo tullee – ja sie unheetat surun

 

Foto: Alf E. Hansen