Invitasjon fra seniorrådgiver Ellen Width ved Midt-Troms museum. (Foto: Arne Hauge)

 

Klar for flere foredrag i serien om tradisjonelt håndverk.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Å snakke med veggen. Virkeskvaliteter fra skog for tradisjonshåndverk. Et tre kan forsørge to håndverkere. Häjerdalsrokoko. Ellen Width gjør oppmerksom på en rekke kveldsforedrag denne høsten.

Widht er seniorrådgiver ved Midt-Troms museum, og serien med foredrag har tittel «Kulturarvets hantverk – Traditionellt hantverk & hållbart byggande.

Programmet er ennå ikke endelig spikret eller bør vi si laftet, men det er som vi forstår i stor grad svenske fagfolk det her dras veksler på. Som Ola Hanneryd, museumssjef ved Härjedalens fjellmuseum.

På godt og vondt er det den nettbaserte møteplattformen Teams som igjen skal i ilden, der arrangementer med lenke til deltakelse legges ut ettersom detaljene faller på plass. Det vi så langt vet, er at fire tirsdager på rad er satt av, først ut er tirsdag 19. oktober. Fra klokken 18 til 19.

Vi tar med at serien med foredrag inngår som del av et Interreg-prosjekt på tvers av alle land i EU. Hensikten er å øke sysselsetningen for små og middelsstore foretak som arbeider med håndverk, tradisjonelt og moderne.