Rådet er FN’s aller viktigste for spørsmål knyttet til menneskerettigheter.

 

Finland fremmes som de nordiske landenes kandidat til FN’s råd for menneskerettigheter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I flere tiår har Finland arbeidet langsiktig for menneskerettighetene, kunne den finske ambassaden i Norge melde mandag inneværende uke. Dette skjer i anledning Finlands kandidatur til FN’s råd om menneskerettigheter, for en periode som strekker seg fra 2022 til og med 2024. Valget skjer på FN’s generalforsamling i oktober i år.

Menneskerettigheter på kvensk.

Den nordiske utnevningen skjer som følge av rettighetsperspektivet i finsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Kandidaturet meldes også å inngå i regjeringsprogrammet for statsminister Sanna Marins regjering.

Hovedbudskapet i Finlands kampanje, kalt ”A Diverse World, Universal Human Rights”, framholder menneskerettighetenes universalitet.

«Tema i Finlands kampanje er kvinners og jenters rettigheter, ny teknikk og digitalisering, klimaforandringen samt utdanning som menneskerettighet. Finland framholder også viktigheten av å forsvare multilateralismen mot forsøkene på å undergrave denne, samt å øke sivilsamfunnets muligheter til å delta i FN-virksomheten», heter det fra ambassaden.

Det meldes at Finland som eventuelt medlem av FN-rådet vil arbeide nært sammen med land som forsvarer menneskerettighetene, for å finne holdbare løsninger på globale utfordringer. Over hele verden øker klimaforandringer og pandemier landenes ulikheter, men også gjensidige avhengighetsforhold:

«Viktigheten av å forsvare menneskerettighetene globalt vil øke ytterligere,» sier utenriksminister Pekka Haavisto. Dette altså i følge den finske ambassaden.

Vi tar med at rådet for menneskerettigheter ble grunnlagt i 2006, og at det er FN’s viktigste råd for behandling av spørsmål knyttet til menneskerettigheter. Rådet har 47 medlemmer. Sist Finland var fast medlem, var i årene 2006 og 2007. I øyeblikket har landet status som observatør.