Ymber Nett AS har drevet bærekraftig kraftproduksjon siden 1949, og skal nå ta kvensk navn. (Illustrasjonsfoto: Sander Larsson Framnes)

 

Nettselskapet Ymber Nett AS endrer navn til Vissi AS.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

På deres nettside er navnet beskrevet slik: «–VISSI stammer fra det kvænske ordet som betyr «sikker» Det å være sikker, eller å avspeile sikkerhet, er en viktig verdi for Vissi. Noe som igjen viser tillit og kunnskap, det å være miljøvennlig og innovativ.»

Begrunnelsen til navneskifte er endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften)- implementert i oktober 2019, som berører Ymber Nett AS. I paragraf 4-18 framholdes det at nettselskap «skal i sin markedsføring og kommunikasjon skille seg klart fra enhver kraftleverandør og fra foretak i det integrerte foretaket som nettselskapet er en del av.» Noe som i praksis betød at at Ymber Nett måtte bytte navn, alternativt måtte både Ymber AS, Ymber Produksjon AS og Ymber Fiber AS skifte navn.

– Siden nettselskapene har monopol på å drive strømnettet så har myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålagt energibransjen å skille på markedsføring og kommunikasjon mellom nettselskapet og de øvrige selskapene i konsernet. Fristen for å gjøre dette er innen utgangen av 2021, melder de på egen hjemmeside.

De forklarer at det nye navnet Vissi har lokal tilhørighet.

– Navnet Vissi synes vi passer bra, siden vi leverer sikker strøm lokalt i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Kautokeino, står det på hjemmesiden deres.