Rektor ved Nord-Troms videregående skole, Olaug Bergset. Her ser vi henne som kommunestyrerepresentant i Nordreisa kommune. (Kuva: Kristina Båtnes Hestdahl/Framtid i nord)

 

Nord-Troms videregående skole skriver i disse dager på en søknad litt utenom det vanlige. Målet er nemlig å etablere en nyskapende landslinje tuftet på kvensk språk, arktisk dramaturgi og prestasjonskompetanse.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det hele startet med at Kvääniteatteri tok kontakt, og så kom ideen om en egen landslinje. Det forteller Olaug Bergset som er rektor ved Nord-Troms videregående skole.

Det er også i den forbindelse at Nord-Troms videregående skole og Kvääniteatteri tidligere i desember avholdt en lunsj-til-lunsj workshop.

– Vi jobber nå med ei skisse til en søknad som skal inn i midten av mars, og har nylig hatt en workshop knyttet til det. Vi ser for oss en ren dramalinje, uten musikk og dans, som vi naturligvis er nødt til å spisse en del, sier Bergset.

Rektor sier de i første omgang ser for seg ei linje for seks elever, noe á la det landslinja for jazz har.

Det er Molde videregående skole som har det nasjonale ansvaret for å tilby utdanningsprogram for musikk, dans og drama med fordypning i jazz. I 2022 er det tolv elever fordelt på tre trinn, men det er plass til ni elever hvert år. Elevene går ellers i klasse med resten av musikklinja. Det opplyser jazzkoordinator Hanne Nordengen ved Molde videregående skole.

Også Bergset ser koblingsmuligheter med eksisterende landslinjetilbud som Nord-Troms videregående allerede har:

– Vi har ei skilinje fra før, og vil se på mulige koblinger der, særlig knyttet til prestasjonskompetanse, sier hun.

– Det skal ikke handle om konkurranse på ski og om å bli den neste Erik Valnes, men heller knyttet til bevegelsesfaget på dramalinja. Her kan ski komme inn, med bevegelsesform, rytme og slik ting, sier rektoren.

(Erik Valnes er tidligere skielev ved Nord-Troms videregående skole, som vant OL-gull i lagsprint i 2022 sammen med Johannes Høsflot Klæbo, journ. anm.)

Tror på språkløft

Bergset sier at målet med den nye landslinja er at elevene skal lære seg kvensk. Ikke nødvendigvis flytende, men på et slikt nivå at det kan brukes som scenespråk på en komfortabel måte.

Hun sier er tragisk at så få elever benytter finsktilbudet som skolen hennes tilbyr i dag, særlig ettersom skolen ligger i Nord-Troms, men hun har tro på at den nye landslinja kan gi språkinteressen et løft:

– Det var kun to elever som tok finsk i fjor, og i år er det faktisk ingen. Jeg tror det vil bli bra å kunne lære kvensk på den måten vi her tenker oss, og med en litt annen motivasjon enn standard språkundervisning, sier rektoren.


Flagger kvensk: Nord-Troms videregående skole flagger på Kväänikansan päivä/Kvenfolkets dag. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Hun sier videre at landslinja skal ha en cirkumpolar tilnærming, og trekker blant annet fram muligheter for å være på tur, være i naturen og kulturopplevelser, som for eksempel å bli kjent med tjæremiler, koier og andre kvenske kulturminner som finnes i området.

– Vi er entusiastiske, og jeg tenker det er naturlig at Nord-Troms videregående skole tar en slik rolle.

Kobling til kventeateret

Ideen om tilbudet kommer som en naturlig konsekvens- og i kjølvannet av etableringen av Kvääniteatteri, som har sitt hovedkontor på Hansinkenttä/Storslett, bare et par steinkast unna den videregående skolen.

Bergset ser for seg at både den planlagte linja og teateret vil kunne dra nytte av hverandre.

– Teateret er jo her som en ressurs, og det er noe vi har diskutert. Landslinja vil ha behov for folk som kan drama og språk, og vi ser for oss at de som er tilknytta teateret også kan ha undervisning hos oss. Visa versa ser vi for oss at elevene kan involveres i teateret, sier hun.

Rektoren mener den tenkte linja er viktig, selv om ikke alle nødvendigvis ender opp med en stjernekarriere på scenen:

– Vi drømmer om at det er mange som kjenner kvensk språk og kultur godt, også om de ikke ender opp som stjerner, så vil de uansett ha god kjennskap til både det kvenske og til teater i ettertid, sier Bergset.

Bergset håper de vil ha svar på søknaden før sommeren 2023, men ser ikke for seg oppstart før tidligst om halvannet år.