Ruijan Radio: Stolte kvener, svensker på besøk og nestleder-prat