Språkforkjemper Egil Sundelin er å høre i hver sending på vår kvenske radio. Heng med og lytt til Ruijan Radio.