Tottuuskommisuunin sekretariaatti oon Tromssan universiteetin likelä Kauppakorkkeekoulun 3. kerroksessa. • Sekretariatet er plassert i ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

På neste internmøte skal Sannhets- og forsoningskommisjonen bestemme hvordan de skal jobbe fremover, blant annet hva slags internmøter og publikumsmøter de skal ha, hva slags metoder skal de bruke og hvordan det publikumsretta arbeidet legges opp.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Hva er status for det fjerde sekretariatsmedlemmet, med kvensk språk- og kulturkompetanse?

– Søknadsfristen går ut 15. mars, så det er først i neste uke at søkerlisten er klar og vi kan opplyse om hvem som har søkt. Vi satser på at vi har mange gode søkere, sier leder Liss-Ellen Ramstad i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Skriftlige kilder kartlegges

I påvente av neste internmøte, som skal være i Oslo 21. mars, vil kommisjonsmedlemmene ikke hvile, men jobbe for fullt med å skrive fagnotater, sier lederen.

– Til det kommende møtet skal kommisjonsmedlemmene skrive notater innen sine fagområder på sentrale temaer de mener bør tas opp. Fagnotatene blir da drøftet sammen på møtet, forteller Ramstad.

Det er den eksisterende forskningen som vil bli hovedgrunnlaget for rapporten.

– Det er fokus på fornorskning og forsoning. Kommisjonen skal finne ut hva som fins av dokumentasjon og hva kommisjonen selv må gå ut og kartlegge, beskrive og dokumentere ytterligere.  Hvis kommisjonen finner kunnskapshull kan de for eksempel foreslå videre forskning, men det blir i en senere fase, forklarer Ramstad.

Liss-Ellen Ramstad, leder for sekretariatet i Sannhets- og forsoningskommisjonen. • Tottuuskommisuunin sekretariaatin johtaaja Liss-Ellen Ramstad. Kuva: Liisa Koivulehto

Nye muntlige kilder samles inn

Kommisjonen skal samle inn historier som både individer og grupper av kvener, norskfinner og samer vil fortelle om temaet fornorskingspolitikk.

– Det er det publikumsretta arbeidet. Kommisjonen skal legge til rette for at de som vil kan fortelle sine historier eller levere dem inn skriftlig. Det blir spennende – alle bestemmer selv om de vil dele sin personlige historie. Det er folks eget valg som vi ikke kan styre, sier Ramstad.

Alt innsamlet materiale skal arkiveres når kommisjonsarbeidet er ferdig, og behandles slik at personvernet ivaretas.

Nettsida kommer i mai

En seksspråklig nettside skal komme i mai, blant annet på kvensk og finsk. Det er Kainun institutti som oversetter den kvenske teksten.

Ei venteside med kontaktinformasjon til kommisjonen finner du her

 

Tottuus- ja sovintokommisuuni

Johtaaja: Dagfinn Höybråten

11 muuta jäsentä (muun muvassa kielen, lakitietheen, histoorian, sosiaaliantropolookin ja kirkkofaakin ihmissii)

Raportti häyttyy olla valmis syksylä 2022

 

Isotinka oon antanu tottuuskommisuunile kolme tehtäävää:

  • Tehđä histoorialisen selvityksen siitä minkälainen politiikki Ruijan viranomaisila oon ollu saamelaissii ja kainulaissii/ruijansuomalaissii kohthaan ja mitä het oon tehnheet, paikalisesti, rekionaalisesti ja koko maassa
  • Mitä norjalaistamispolitikki oon tehny ihmisile. Näkkyykö se tääpänäki? Jos näkkyy, se häyttyy kirjoittaat raportthiin.
  • Ehđottaa sovintotoimii

Nettilaita: uit.no/kommisjonen
Eposti: kommisjonen@uit.no
Postiadressi:
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Handelshøgskolen
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø