Bilde fra et gårdstun på Elvebakken. Foto: Bugge, Anders Ragnar (1889-1955) / Riksantikvaren

Bilde fra et gårdstun på Elvebakken. Foto: Bugge, Anders Ragnar (1889-1955) / Riksantikvaren

Digitalt Museum har satt sammen en digital utstilling med 596 bilder av bygninger fra før første verdenskrig. Bildene i utstillingen «Brent jord – bilder fra by og bygd i Finnmark før 1944» er hentet fra Riksantikvarens antikvariske arkiv, og er tatt fram i forbindelse med Digitalt Museums fokusår på krigens kulturminner.

– Som tittelen sier er alle bildene fra Finnmark, og er tatt før tyskernes tilbaketrekking og nedbrenning av Finnmark i 1944. De gir dermed også et bilde av hvordan byene og bygdene i Finnmark så ut før 1944. Årsaken til at det ikke er med bilder fra Nord-Troms, som led samme skjebne som Finnmark, er at vi ikke har funnet bilder fra dette området i vårt arkiv fra før 1944, står det på museets nettsider.

I utstillingen finnes det flere bilder av kvenske gårdstun og byggverk, slik som bildet ovenfor fra Elvebakken.

 

Se bildene fra utstillingen her: «Brent jord – bilder fra by og bygd i Finnmark før 1944»