Einar Niemi er hentet inn til arbeidet i forkant av ny stortingsmelding. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

KMD er så smått i gang med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Einar Niemi er hentet inn til forprosjektet.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Som et ledd i arbeidet med en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter ønsker Kommunal- og Moderninseringsdepartementet (KMD) å få tatt en gjennomgang av virkemidlene i politikken på området.

Det er Telemarksforskning som får oppdraget med å gjennomføre en kartlegging av den den nasjonale politikken på området de siste 20 årene, så skal de gå dypere inn på forvaltningen av tilskuddsordningene. Det skal også gjennomføres en analyse av dialogarenaene mellom departementet og de nasjonale minoritetene. Til slut skal en beskrive hvordan KMD har forvaltet sitt samordningsansvar.

Telemarksforskning skriver i forprosjektet at de tilbyr å gjennomføre oppdraget for 1. million kroner, og at prosjektet skal ledes av seniorforsker og kulturviter Ola K. Berge. Med seg har han blant annet religionshistoriker Nanna Løkka og kulturviter Åsne Dahl Haugsevje. Professor Einar Niemi skal også hentes inn til forarbeidet.

– Det overordnede formålet med forprosjektet er å beskrive utviklingen av politikken de siste 20 årene og skissere hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, står det i forprosjektbeskrivelsen. Nærmere bestemt ønsker departementet å få vurdert sin samordningsrolle, dialogformer og -arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter.

Videre ønsker KMD en gjennomgang av tilskuddsordningene på området.

Problemstillingen for prosjektet er «Gir KMDs politikk og samordningsrolle på området nasjonale minoriteter i Norge insentiver og virkninger i tråd med statens målsetninger?»