Lommepenger: Statens forslag til kvensk budsjett for 2021 karakteriseres som svært skuffende. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjettet 2021.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

«Vi har i møter med myndighetene fremhevet behovet for økte bevilgninger til kvenske organisasjoner. Det er nødvendig for å motvirke en udemokratisk utvikling hvor kvenene blir gjort til tilskuere og tilhørere i flere viktige saker som angår kvener, uten å ha reell kapasitet til å påvirke politikken i nevneverdig grad», skriver forbundet i ei pressemelding.

Det anses som beskrivende at pressemeldinga kom først ei uke etter at statsbudsjettet ble lagt ut.

«Antallet mennesker som identifiserer seg som kvener øker, og stadig flere ønsker å bidra til å ta tilbake språket og kulturen sin over hele landet, men det kulturelle og utdanningsmessige etterslepet er fremdeles enormt», meldes det i kjølvannet av budsjettforslaget.

Har drøftet saker i årevis 

I pressemeldinga peker forbundet igjen på saker drøftet med myndighetene i årevis:

Kvensk i barnehagen og kvensk i skolen må få faste, stabile tildelinger, samt at behovet er stort for å legge bedre til rette for kvensk lærerutdanning.

«Det er skuffende å se at ingen av disse tingene er tatt med i årets statsbudsjett,» står det å lese i tilbakemeldingen fra Norske Kveners forbund.

«I fjor ble Statsbudsjettet karakterisert som et hvileskjær for kvenene. Etter årets budsjett kan det se ut til at fjoråret ikke var et hvileskjær, men det første året i gjenopptakelsen av en gammel trend; «smuler til det kvenske folket»» skriver Ruijan kveeniliitto-Norske kveners forbund.