Knut Erik Hammari (Sp), ordfører Monica Nielsen (Ap) og Anita Håkegård Pedersen (U) gleder seg over det nye kventeateret som Alta kommune også er invitert med inn på eiersiden av. (Foto: Dennis Bjerring)

 

Alta kommune ble invitert inn på eiersiden av Kvääniteatteri – og takket ja.

 

Dennis Bjerring, Altaposten

 

Base for teateret knyttes til Halti kulturscene, men preproduksjoner til forestillinger vil kunne gjøres i de ulike eierkommunene som er med på prosjektet – eksempelvis Alta.

Målet er at det Nordreisa-baserte teateret – Kvääniteatteri skal løfte kvensk språk og kultur både nasjonalt og internasjonalt, samt være en identitetsbygger for kvenske barn og unge.

– Det fine er at det er et stort fokus på barn og unge knyttet til teateret, og dette vil bidra til at det kvenske kommer mer fram, forteller ordfører Monica Nielsen (Ap).

Løfter frem det kvenske

Det er Nordreisa kommune og Halti næringshage, med flere som har invitert kommuner og fylkeskommunen med på eiersiden av det nye teateret. Ikke irrelevant for Alta kommune, som har en betydelig andel innbyggere med kvensk bakgrunn. Anita Håkegård Pedersen (U) forteller at kommunen har gjort mye, men at det samtidig kan gjøres mer.

– Alta kommune har gjort en del for at det kvenske folket skal kunne feires på kvenfolkets dag, både med tilbud i skoler og barnehager – men det trengs litt starthjelp. Dette er et veldig godt prosjekt, sier hun.

Knut Erik Hammari (Sp) er selv av kvensk bakgrunn og påpeker at det kvensk/finske språket i Alta for relativt kort tid siden flere steder sto sterkt.

– Spesielt på østsiden, med Elvebakken, Kronstad og Rafsbotn gikk mye av språket på hovedsakelig kvensk/finsk.

Han håper det nye kventeateret kan bidra til at flere kan komme nærmere sin identitet.

– Mange av oss som bor i Alta har en bakgrunn med utvandring fra Nord-Finland og Nord-Sverige for flere hundre år siden.

Lære gamle kunster

Når senteret er oppe og går vil det bli forestillinger i flere kommuner, og turnéen besøker også Alta.

– Turnéen heter «Det usynlige folket», og det er i tråd med mye av hva Knut Erik nevner – dette som har gått tapt. Mange har røtter en plass og mange ønsker å ta dette tilbake.

Et ønske om å finne tilbake til sine røtter, lære både gamle kunster og om egen historie er noe man har sett mye av innenfor det samiske de siste årene. Dette ser man nå i tillegg innenfor den kvenske kulturen.

– Vi er veldig glad for å være invitert med inn og skal selvfølgelig være med, sier Nielsen.

Initiativtakerne til kventeateret er ihana! AS, Kultnett AS, Itu teatteriforeeninki og Halti kvenkultursenter IKS. Forprosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune.