Hvis du ennå ikke har avfotografert kunsten eller kunsthåndverket ditt, har du for tiden gode grunner for å gjøre det. Nemlig hvis du vil bidra i Sannhetskommisjonens konkurranse. Her fra oktober 2021 og Alta kunstforenings utstilling Kilppailu, som nettopp betyr konkurranse. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Bidragene skal illustrere Sannhetskommisjonens rapport. Og stilles ut på Stortinget.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

For en tid tilbake inviterte Sannhets- og forsoningskommisjonen folk til å bidra med kunst og kunsthåndverk. Kunsten skal illustrere den rapporten som kommisjonen skal levere til Stortinget. Nå nærmer det seg siste sjanse å bli med i konkurransen, fordi fristen for å sende inn går ut om drøye to uker, mer presist søndag 5. februar.

«Kommisjonen ønsker å bruke kunst og kunsthåndverk i formidlingen av fornorskning og urett. Bidragene skal skape engasjement og refleksjon omkring fornorskningspolitikkens konsekvenser og forsoning. Bidraget ditt må kunne digitaliseres i en rapport», melder kommisjonen på sine nettsider.

En jury med kunstfaglig bakgrunn skal vurdere bidragene, og det er kommisjonen selv som avgjør antallet som benyttes. De vurderer også hvor i rapporten bidraget skal være. Det framgår også at bidragene enten vil bli kjøpt av kommisjonen og overlevert Stortinget som en del av rapporteringen, eller at de kjøper bruksrettigheter til kommisjonens rapport. Medlemmer av Bono, det er en norsk opphavsrettsorganisasjon for dem som skaper visuelle verk, vil få sitt vederlag for bruk i rapporten utbetalt via dem. Andre vil få det utbetalt fra kommisjonen.

«Dersom du ønsker å selge kunstverket eller kunsthåndverket, så ønsker vi at du oppgir pris i søknaden. Kunstverk og kunsthåndverk som kjøpes inn av kommisjonen vil bli utstilt på Stortinget i forbindelse med overleveringen», meldes det.

Kommisjonen gransker som kjent fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner og skal levere sin rapportering 1. juni 2023. Når det gjelder fagjuryen, så trer de sammen i februar for å vurdere søknader og bidrag.

Til det formelle så skal søknaden inneholde noen ord om kunstnerens eller kunsthåndverkerens bakgrunn, tittelen og tanken bak innsendt bidraget, samt naturligvis digitale bilder av bidraget.

Det fins et skjema for innsending av bidrag, som dukker opp når du logger deg inn med elektronisk ID. Du kan gå videre her:

Vil du bidra med kunst og kunsthåndverk til kommisjonens rapport?