Kielitinka/Kvensk språkting fyller 10 år i år, og feires med jubileumsseminaret «Ta språket tilbake.» Kuva: Lill Vivian Hansen

 

– Det er viktig å synliggjøre det kvenske språket. I mange forskjellige sammenhenger.

Arne Hauge

Meldingen kommer fra Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Kainun institutti – Kvensk institutt, som 16-17. oktober arrangerer jubileumsseminar under tittelen «Ta språket tilbake!» Feiringen skjer i anledning 10-årsjubileum for Kielitinka – Kvensk språkting – det øverste organ for kvenske språkspørsmål.
Museene minner om at kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005. I kjølvannet av en slik status, kom behovet for en normering av språket. Det eksisterer en del skrevet kvensk i dag, blant annet kom kvensk grammatikk ut i 2014. Først og fremst er kvensk et muntlig språk, brukt i offentlige sammenhenger, prosjekter knyttet til barn og unge, kunst og kultur.

Satte språkvedtak ut i livet
Kielitinka/Kvensk språkting ble etablert i april 2008 som et vedtaksorgan til det tidligere etablerte Kieliraati/Kvensk språkråd. Kvensk språkting gjorde vedtak i normeringsspørsmål etter behandling i Kvensk språkråd. Enkeltvedtakene ble deretter iverksatt i språkutviklingsarbeidet. Funksjonstiden til språkrådet ble ut 2010. Deretter fortsatte Kvensk språkting som øverst ledd.

Flere områder
I forbindelse med språktingets 10-årsfeiring, ønsker Kainun institutt – Kvensk institutt og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum å arrangere et seminar hvor man presenterer flere områder innen den kvenske kulturen, der altså språket spiller en viktig rolle.
Stedet for seminaret er Grensen 1. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.  Fra programmet finner vi sterke foredragsholdere; statssekretær (Anne Karin Olli, KMD), direktører, språkvitere og andre. Tema spenner fra «satsing på språk,» via «kultur og utøvende kunst,» til «barne- og ungdomsarbeid» samt «språk og sted.» Det blir også debatt og film og kunst, i tillegg til og sang og musikk og boklansering.

Påmelding innen 1. oktober, noe som kan ordnes her: PÅMELDING