Mari Keränen er språk- og kulturmedarbeider ved Kvensk institutt. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Ennå ledige plasser på det kvenske språk- og skrivekurset.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Nå har jeg åtte som har meldt seg på. Og fire, fem stykker som har meldt sin interesse for å delta, men som ennå ikke har meldt seg på.

Det sier Mari Keränen idet vi skriver starten av desember, og det er to og en halv måned igjen til et spesielt kurstilbud i hennes regi.

Det var i november at språk- og kulturmedarbeideren ved Kvensk institutt tok kontakt med redaksjonen. Hun ville fortelle om et tilbud i februar neste år, nemlig et kombinert språk- og skrivekurs. Kurset holdes i instituttets lokaler, og datoene er onsdag 15. til fredag 17. februar.

Målgruppen, melder Keränen, er folk som skriver på kvensk i jobben sin, blant annet journalister, lærere, freelance-oversettere.

«Men hvis vi har ledige plasser så åpner vi tilbudet for alle interesserte», meldte medarbeideren, som igjen kan bekrefte at det stadig fins muligheter for dem som vil:

Kvensk institutt i sen høstdrakt. Kurset foregår her, i Børselv. (Foto: Arne Hauge)

– Kurset er ikke fullt, det fins fortsatt ledige plasser. Det som også kan nevnes, er at jeg gjerne tar imot ønsker og forslag til innhold, slik at alle kan få noe nytt med seg når de reiser hjem, sier Keränen.

Kurset starter opp med et halvdags språkkurs etter lunsj onsdag. Språkteknologiske verktøy og en introduksjon til disse er tema for heldags-økten torsdag, før kurset avrundes fredag med et halvdags skrivekurs. Det er mulig å delta på en, to eller alle tre dagene.

Vi tar med at påmeldingsfristen er innen mandag 16. januar 2023, og at kurset inngår som en del av et prosjekt kalt Små språk i Norden. Finansiøren av prosjektet er Nordisk ministerråd, mens samordningen skjer ved Institutt for språk og folkeminne i Sverige.

Dersom dette er interessant og du vil ha mer praktisk informasjon, så kan Keränen kontaktes på epost mari.keranen@kvenskinstitutt.no