Terje Aronsen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Terje Aronsen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

H.M. Kongen har utnevnt undervisningsleder Terje Aronsen fra Børselv til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Kvensk institutt i Børselv, på Kvenfolkets dag mandag 16. mars 2015. Dette skriver Slottet i en pressemelding.