Sannhets- og forsoningskommisjonen. (Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet)

 

Sannhetskommisjonen holder en rekke møter framover på flere steder rundt om. Kanskje du er i nærheten og vil stikke innom?

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Noen av møtene er åpne for publikum, man kan gjerne bli med om man måtte ønske. Onsdag 22. september er det et slikt åpent møte i Lauvhallen, Tennevoll. Det blir holdt av Sannhets- og forsoningskommisjonen og Lavangen frivilligsentral. Her er programmet for dagen:

Kulturelt innslag
Velkomsthilsen ved ordfører Hege Myrseth Rollmoen
Innlegg kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund om mandatet og granskingen
Innlegg kommisjonsmedlem Kristin Gurák om personlige historier
Innlegg kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas om forsoning
Innlegg ved Ástávuona Giellagoahtie, Leif Joar Halonen

Samtale om fornorskning, urett og forsoning

Møtet starter klokken 18:00 og avsluttes 20:00.

Om du selv har lyst å dele din historie under møtet, så kan du ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi mob. 907 90 626.

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen

23. september vil det bli holdt to møter. Det første blir holdt klokken 10:00, og omhandler Ytringsfrihetskommisjonen i forbindelse med deres innspillsmøte om samiske perspektiv på ytringsfrihet, og blir holdt digitalt.

Link til program og live feed av møtet.

Åpent arrangement i Måselv

Klokken 18:00-20:00 samme dag blir et åpent møte holdt i Målselv, Høgtun kulturklynge, Høgtunveien 68, 9321 Moen. Der blir det kunstneriske innslag av Johan Anders Oskal, ordføreren i Målselv kommune (Bent Magne Luneng) vil gi en velkomsthilsning, før det går videre til et innlegg fra kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas om mandatet og granskingen. Så følger et innlegg av kommisjonsmedlem Kristin Gurák om personlige historier og forsoning.

Møtet avsluttes med en samtale om fornorskning, urett og forsoning.

Det blir servert kaffe i forbindelse med arrangementet, og de holder smittevern etter nasjonale tiltak.

Fornorskningsdagene i Karasjok

Vi tar med at den 24. september fra kl.12:30 til 13:10 vil kommisjonsmedlem Marit Myrvoll fortelle om arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen i Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Skogfinnene ble inkludert i 2019. Kommisjonen skal ifølge mandatet foreta en historisk kartlegging og undersøke virkningene av fornorskningspolitikken og foreslå tiltak til videre forsoning. Fred og konflikt er der derfor relevante begreper når man snakker om fornorskningspolitikk og dens virkninger. SANKS sitt engasjement er knyttet til folks behov for samtaler etter å ha delt sin historie.

Det gis støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett som personer har kjent/kjenner på.

Terapeutene som bistår i arbeidet,​ er Berit Frøydis S. Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine.