Riksantikvar Hanna Kosonen Geiran og Hans Fjeldstad i forbindelse med fredningen av kvengården Fjellstad i Salangen kommune. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Nå kan alle privatpersoner og organisasjoner som eier freda bygg, anlegg og fartøy søke om tilskudd.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Mange gode krefter vil kulturminnene våre vel, og dyktige eiere og gode håndverkere gjør en kjempeinnsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Kulturminner i god stand skaper også stolthet i nærmiljøet og hos eiere.

Det sier Riksantikvar Hanna Kosonen Geiran i ei pressemelding, i forbindelse med at søknadsportalen Digisak nå er åpnet.

Les også: Vellykket fredningsmarkering i Salangen

Det gir eiere av freda kulturminner anledningen til å søke tilskudd fram til 1. november, og riksantikvaren oppfordrer til å benytte anledningen:

– Bruk muligheten til å søke, sier Geiran.

Færre søkere bekymrer

En av grunnene til denne oppfordringen kan være at antall søknader gikk ned i fjor.

Fylkeskommunene, som mottar søknadene og deretter får midler av Riksantikvaren, har påpekt overfor sistnevnte at den vanskelige økonomien generelt i samfunnet kan ha hatt betydning for hvor mange som har hatt mulighet til å planlegge prosjekter.

Les også: Nå er Hottitalo fredet

– Vi vil følge med på utviklingen i søknadsmengden, fordi det vil være bekymringsfullt dersom eiere ikke har råd til å sette i stand sine kulturminner. På sikt kan vi i verste fall se at kulturminner går tapt, sier Geiran.

Stor nytteverdi

– Nytteverdien av tilskudd er stor, bare tenk på brannsikring av trehus, påpeker Geiran.

– I år har vi sett flere branner i tette trehusmiljøer, men heldigvis har ikke liv gått tapt. Vi har også sett eksempler på at god brannsikring har redusert skadeomfanget betydelig, sier hun.


Hottitalo/Hottigården i Yykeänperä/Skibotn ble fredet på Kvenfolkets dag den 16. mars 2023. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

– Tilskudd skaper også verdier i form av arbeidsplasser og kompetansebygging for håndverkere, for byggebransjen og for andre næringer. Sammen øker dette kunnskapen hos flere om hvordan vi best bevarer kulturmiljøene våre.

Det er søknadsportalen Digisak som nå er klargjort for digital søknad, med flere typer tilskuddsordninger. Hvilke tilskudd man kan søke om er avhengig av hvilken type kulturminne man eier.