Eva Torill Skogstad (Sp) er nyvalgt leder i Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune. Her fra en annen anledning, sammen med partifelle Even Steinlien. (Kuva: Kristina Båtnes Hestdahl) 

 

Kåfjord kommune har valgt nytt Kvenpolitisk utvalg for perioden 2023 til 2027.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Under dagens konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord kommune gjorde kommunestyret enstemmig vedtak i sak 77/23 om nytt Kvenpolitisk utvalg for perioden 2023 til 2027.

Les også: Ga tommel opp for Kvenpolitisk utvalg – Stor ros til politikerne i Kåfjord

Det nye utvalget består av leder Eva Torill Skogstad (Sp), nestleder Anette Seppälä (Ap), med medlemmene Arthur Kjelstrup-Olsen (Ap), Åsmund Seljeskog (Krf) og Aud Marthinsen (Frp).

To av de faste medlemmene fra det forrige utvalget, Elling Vatne og Lisa Vangen, forlater dermed utvalget i denne omgang. Mens Seppälä, Kjelstrup-Olsen og Marthinsen blir kontinuitetsbærere fra forrige utvalg.

Se hele Kvenpolitisk utvalg 2023-2027

Leder: Eva Torill Skogstad (Sp)

Nestleder: Anette Seppala (Ap)

Medlem: Arthur Kjelstrup-Olsen (Ap)

  1. vara: Anders Hauan Løvli (Ap)
  2. vara: Anja Sommerbakk Olsen (Sp)
  3. vara: Reidar Breivik (Ap)
  4. vara: Randi Solberg (Ap)

Medlem: Åsmund Seljeskog (Krf)

  1. vara: Olaug Anne Rønsen (Krf)
  2. vara: Eldbjørg Nilsen (Krf)

Medlem: Aud Marthinsen (Frp)

  1. vara Hans Solvang (Frp)
  2. vara Trond Petter Pedersen (Frp)
  3. vara Tor Mikalsen (Mdg)

Kåfjord kommune er, etter det Ruijan Kaiku kjenner til, fortsatt den eneste kommunen med et eget kvenpolitisk utvalg etter etableringen av utvalget tilbake i 2021.

Les også:

Vil ha et kvenpolitisk utvalg i Tromsø