Katarina Jørstad Thoresen er den nye lederen for Nordkalottfolkets ungdomsparti. (Foto: Nordkalottfolket)

 

«Vi vet at Norge har sitt eget urfolk, samene, og forhåpentligvis etter hvert også kvenene.» Nordkalottfolket har fått sitt eget ungdomsparti.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ungdommer fra moderpartiet Nordkalottfolket har bestemt seg for å starte sitt eget ungdomsparti. Mye mulig blir navnet Nordkalottungdommen, det bestemmes på et senere møte. Interimstyret, altså det foreløpige styret, ble valgt på digitalt møte søndag 6. september. Her ble Katarina Jørstad Thoresen (20) fra Alta valgt som leder, i styret får hun med seg Aina Madelen Nordsletta Aslaksen (20) fra Karasjok, men nå bosatt i Fredrikstad, samt Charlotte Solli Larsen (24) fra Vassdalen, nå bosatt i Bodø.

«Vår oppgave fremover blir å se på hvordan vi kan organisere oss og etablere oss. En ting er vil helt klar på; vi skal fremme ungdomsperspektivet i nord,» heter det fra Jørstad Thoresen og co i ei pressemelding utsendt torsdag denne uken.

Side om side

«Når andre ungdomsparti prater om urfolk er det gjerne om folk som bor på andre siden av kloden, vi vet at Norge har sitt eget urfolk, samene og forhåpentligvis etter hvert også kvenene. Når andre ungdomsparti debatterer flerkulturelle samfunn er det gjerne snakk om østkanten i Oslo, vi derimot har vokst opp og har alle våre aninger fra et flerkulturelt nord der samer, kvener og nordmenn i all sin tid har levd side om side. Når andre ungdomsparti vil debattere organiserte ungdomstilbud som ungdomsklubber og musikkskoler vet vi at ungdommens muligheter til å bruke og samles i utmarka er like viktig for oss i nord. Vårt nordlige perspektiv mangler sidestykke i dagens ungdomspolitikk,» sier lederen.

Mot samehets

Katarina meldes å være kjent fra mye frivillig arbeid i Alta. Hun var blant annet med i fjorårets lokale russestyre, samt aktiv under fylkestingsvalgkampen hvor hun stilt på tiendeplass på Nordkalottfolkets fylkestingsliste for Troms og Finnmark.

Når det gjelder Aina Madelen, så har hun erfaring fra forbyggende arbeid mot mobbing samt elevrådsarbeid. Charlotte er på sin side mest kjent for sin egensydde kofte, ei kofte som bidrar i hennes oppgjør med netthets mot samer. Hun meldes også å inneha bred erfaring med frivillig arbeid, for å synliggjøre samisk kultur i Ofoten.

«Vi har allerede funnet ut at vi har ulike tema vi er opptatt av,» sier Katarina Jørstad.

Du er velkommen med

«Jeg er veldig opptatt av hvordan vi kan bruke utmarka både til rekreasjon og næring, Aina Madelen har et sterkt fokus på samisk utvikling og Charlotte er opptatt av å få slutt på samehets og muligheter for å bruke det samiske språket. Og det er utrolig spennende at vi er så forskjellig, vi bor på ulike plasser og har ulik bakgrunn. Slik ønsker vi å fortsette å bygge opp ungdomspartiet, med ulike perspektiver og ulike bakgrunner. Det er på den måten vi får til den unike ungdomsstemmen fra nord,» sier hun.

Vi tar med at interimstyrets første fysiske møte skjer i oktober i Alta.

«Ta kontakt. Bli med på laget for en sterk ungdomsstemme fra nord,» lyder oppfordringen fra styret.