– I dag leiter mange etter den gamle klokskapen og roen som vi finner i de kvenske salmene og de lestadianske salmene for øvrig, forteller Kristin Mellem.

– I dag leiter mange etter den gamle klokskapen og roen som vi finner i de kvenske salmene og de lestadianske salmene for øvrig, forteller Kristin Mellem. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har fått 50 000 kroner fra Kulturdepartementet for prosjektet «Gamle salmer mot nye tider», men prosjektet vil ikke komme i gang før resten av finansieringa er avklart.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Kvensk kirkelivstutvalg med Kristin Mellem og Egil Sundelin i spissen, skal i følge prosjektplanen arbeide videre med den store mengden av kvensk salmemateriale som ble samlet inn for en del år siden. Av dette materialet ble 15 kvenske salmer plukket ut, bearbeidet og utgitt i den norske kirkens nye salmebok som kom ut i 2014.
– Vi har et stort materiale av kvenske salmer som ble innsamlet den gang. Dette er råmateriale å regne, og det må bearbeides og systematiseres slik at man i neste omgang kan bruke dem i nye prosjekter, for eksempel i musikkutgivelser eller i en bok, forteller Kristin Mellem.
Hun har sett at det er bestilling for den musikalske og åndelige arven som de kvenske salmene representerer.
–  I dag leiter mange etter den gamle klokskapen og roen som vi finner i de kvenske salmene og de lestadianske salmene for øvrig, forteller musikeren  som har opplevd fulle hus i forbindelse med tradisjonsmusikkprosjektene «Kaffekopp og salmebok» samt «Salmer langs en fjord».
Prosjektet vil ikke komme i gang helt ennå fordi bispedømmerådet hadde søkt om et større beløp, som de ikke fikk, og resten av finansieringa vil ikke være ferdig før i mars.
– Utvalg for kvensk kirkeliv arbeider med en helhetlig plan for utvalgets arbeid hvor salmesatsing er sentralt. Grunnen til at det er usikkerhet om blant annet tidspunkt for oppstart av dette prosjektet er at denne bevilgningen bare delvis imøtekommer søknaden. Primo mars venter vi avklaring på en søknad om midler fra Opplysningsvesenets fond, og først når da kan vi eventuelt rigge det som er ment å være et forprosjekt for å samle og utgi kvenske salmer, foreller kulturrådgiver Ivar Jarle Eliassen i Nord-Hålogland bispedømme pr epost til Ruijan Kaiku.
Utvalget for kvensk kirkeliv skal ha sitt neste møte 17. mars og da skal denne saken behandles. Prosjektet kan ikke startes før den er godkjent av bispedømmerådet.

Virsikirjaprosjekti ođottaa
Pohjais-Hålogalandin hiippakunta oon saanu 50 000 kruunuu kainun virsiprosjekthiin. Se ei kuitenkhaan saata alkkaat  vielä.
Muutampi vuosi aikkaa se kovothiin kokhoon suuri määrä kainulaissii virssii. Näistä 15 valithiin Ruijan kirkon uutheen virsikirjhaan mikä tuli ulos vuona 2014. Se oon nyt meininki systematiseerata net muut virret  ja työtelä niitten kans muutenki, sekä musikillisesti ette kielelisesti.
Työjoukkona oon Kainun kirkkoraati ja eriliikaisesti muusikkeri Kristin Mellom ja kielimies Egil Sundelin.
– Esimerksi kirjoitamma nuotit, niin ette se saattaa tulleevaisuuđessa tehđä musiikkiesityksii ja anttaat ulos vaikka kirjan, Mellem muistelee.
Hän meinaa ette kainulaisile ja muutenkin lestadiolaisile virsile oon tarvet tääpänä.
– Ihmiset hajethaan sitä viisautta ja rauhaa minkä entiset sukupolvet oon jättänheet näihiin virshiin. Mie olen kiertänny Tromssaa ja Finmarkkuu kahđen virsiprosjektin kans,»Kaffekopp og salmebok» ja «Salmer langs en fjord» ja kirkot olthiin joka paikassa aivan täynä, Mellem muistelee.