Kanskje det offisielle kvenske navnet på Norge bli Norja? Eller Ruija? Hva mener du? (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Det offisielle kvenske navn på Norge skal ut på høring i løpet av året. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Raymond Robertsen (Arkivfoto)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for tiden med en utredning av offisielt navn på Kongeriket Norge på kvensk, nord-, sør- og lulesamisk, samt en utredning av retningslinjer for offisiell bruk av navnene.

– I arbeidet med kvensk navn på Norge har departementet bedt kvenske organisasjoner om å komme med innspill i en tidlig fase av arbeidet. Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet er også involvert. Det er viktig for oss å lytte til de kvenske språkbrukerne og fagmiljøene i denne saken, sier statssekretær Raymond Robertsen til Ruijan Kaiku.

Han forteller videre at forslagene til de offisielle navnene og retningslinjer for bruken av disse etter planen skal sendes på offentlig høring i løpet av høsten 2020.

– Regjeringen vil deretter ta stilling til om saken skal fremmes for Stortinget, forklarer Robertsen.