Grom AS får midler til å utvikle kvensk språkverktøy for barn. Arkivfoto: Grom AS

– Regjeringen har en ambisjon om å styrke kvensk språk og kultur, og gir derfor støtte til flere språktiltak som skal vekke språkengasjementet hos barn og unge, sier statssekretær Anne Karin Olli.

–Jeg er glad for at vi kan gi støtte til flere gode tiltak som gjør det morsomt både å lære seg kvensk språk og å lære om sin kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Språkverktøy for unge
Troll-i-ord er et lekebasert språkverktøy for barn i barnehage og skole. Verktøyet består av spill, eventyr og digitalt innhold, og finnes på flere ulike språk.

Departementet har tidligere støttet utviklingen av en kvensk versjon, som er i aktiv bruk både i kvenske barnehageavdelinger og i annen språkopplæring for barn. Nå er det behov for å utvide innholdet i verktøyet med flere aktiviteter, i tillegg til å utvikle en lærer-app til hjelp for personalet i barnehagen eller skolen.

Grom AS får 530 000 kroner til oppdatering av språkverktøyet.

Disse får også støtte

Teatergruppen Skrål og skrammel får 200 000 kroner til å sette opp den kvenske forestillingen Lurveleven i en rekke barnehager i de nordligste fylkene.

OsloMet lager en sang-app som skal ivareta den mangfoldige norske sangskatten, og får 105 000 kroner til å spille inn kvenske regler og sanger.

Departementet støtter også Nord-Troms museum som vil sette opp et rollespill om fornorskningen i Nord-Troms. Målet er å forsterke barn og ungdoms kulturelle identitet og tilhørighet, og skape forståelse for dagens situasjon for samisk og kvensk i regionen.

– Jeg har stor tro på at tiltak som skaper engasjement for kvensk språk og kultur allerede fra barnehagealder, vil bidra til at flere vil fortsette med kvensk språkopplæring på skolen, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tilskuddene er gitt over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur. Det er også gitt tilskudd til utgivelse av en kvensk roman og til kvensk innslag på en festival i Langfjordbotn.
Oversikt over fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur

Kuurttoo kväänin lasten ja nuoriin kieli- ja kulttuuritoimile
– Rejeeringilä oon halu voimistaat kväänin kieltä ja kulttuurii, ja siksi se anttaa kuurttoo usseile kielitoimile mikkä saatethaan herättäät lapsissa ja nuorissa interessii kväänin kielheen. Mie olen iloinen ette met saatama anttaat kuurttoo usseile hyvile toimile mikkä tehhään kväänin kielen ja kväänin kulttuurin oppimisesta soman, sannoo staatinsekretääri Ann Karin Olli.
Troll-i-ord oon tieraamapohjainen kielikampet lapsile, lastentarhoile ja kouluile. Tässä kampheessa oon myötä pellii, sattui ja digitaalista sisälystä, ja se oon olemassa usseila kielilä. Departementti oon varhemin antanu kuurttoo ette eistäät kväänin versjuunin. Tämä versjuuni oon aktiivisesti piossa kväänin lastentarasjoukoissa ja muutoinki lasten kielenoppimisessa. Nyt oon tarvet saaha kampheesseen enämen sisälystä ja usseita aktiviteettii, ja kans eistäät opettaaja-appii mikä auttaa persunaalii lastentarhoissa ja kouluissa. Grom AS saapi 530 000 kruunuu ette eistäät kielikampheen.

Nämät kans saahaan kuurttoo
Teatterijoukko Skrål ja skrammel saapi 200 000 kruunuu ette panna ylös kväänin esityksen Lurveleven raiossa lastentarhoita pohjaisiimmissa fylkiissä.
OsloMet laittaa laulu-appin mikä ottaa vaarin norjan monenlaisista lauluaartheista, ja saapi 105 000 kruunuu ette pelata sisäle kväänin reekeliitä ja laului.
Departementi kuurttoo kans Pohjais-Tromssan museumii ko se aikkoo laittaat rollipelin norjalaistamisesta Pohjais-Tromssassa. Mooli oon vahvistaat lasten ja nuoriin kulttuurista identiteettii ja kuulumista, ja luoa ymmärystä saamelaisten ja kvääniin välile tämän päivän tilhaan alala.
– Mulla oon luja usko siihen ette toimet jokka luohaan inttoo kväänin kielheen kulttuurhiin jo lastentarhaiossa, autethaan ette usseemat haluthaan oppiit kväänii kans kouluissa, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli.
Nämät lisät oon annettu yli sen kuurtopostin mikkä oon meinattu kväänin kielele ja kulttuurille. Kuurttoo oon annettu kans kvääninkieliselle romaanille ja kväänin esityksele festivaalila Lankovuonossa.