Leif Bjørnar Pedersen, Juha Tainio, og Rune Bjerkli jobber med planleggingen av kvenenes deltakelse på den neste finsk-ugriske verdenskongress. Kuva Eija-Sinikka Juho.

 

 

Kvenlandsforbundet  jobber for tiden med planleggingen av kvenenes deltakelse på den neste finsk-ugriske verdenskongress.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

17.-19. juni neste år arrangeres Den finsk-ugriske verdenskongress i Tarttu, Estland. Men allerede nå er Kvenlandsforbundet i gang med å planlegge sin deltakelse.

– Innen 20. juni skal Kvenlandsforbundet gi arrangementskomiteen de siste innspillene og forslag til temaene. Dette inkluderer for eksempel forslag på ekspertforelesere. Kvenlandsforbundet ønsker blant annet å sette fokus på miljøutfordringer innen kystfiske. I tillegg ønsker kongressen flere yngre deltakere, sier Kvenlandsforbundet som nå ber kvener og norskfinner som ønsker eller kan bidra om å ta kontakt.

Kvenlandsforbundet leder og koordinerer det kvenske folks deltakelse i Den finsk‐ugriske  verdenskongress.
– Kvenene i Norge og Norden er ikke den eneste finskspråklige minoriteten som sliter med å bevare sitt  språk og sin kultur. På verdenskongressen meisles gjensidige ønsker og tiltak ut, forklarer forbundet.

Kongressen arrangeres hvert fjerde år. Foruten kvener, finner, ungarere og estere, deltar nesten 20  finsk‐ugriske folk som vepsere, karelere og samer fra Russland.

Juha Tainio og Rune Bjerkli har på vegne av Kvenlandsforbundet 1. juni vært på planleggingsmøte for  kongressen i St. Petersburg, og de kan fortelle at kongressen har fire hovedtemaer:

  • Storsamfunns aktiviteter i å bevare og utvikle finsk‐ugriske språk og kultur  
  • Finsk‐ugriske kulturer og tradisjoner videre til nye tider  
  • Finsk‐ugriske folk i endrede miljøforhold  
  • Media

Leif Bjørnar Pedersen, Juha Tainio, og Rune Bjerkli jobber med planleggingen av kvenenes deltakelse på den neste finsk-ugriske verdenskongress.
Kuva Eija-Sinikka Juho.