Kvensk byggeskikk er millimeterpresisjon. Vi møter Alf Hansen som kan mest om temaet. Vi får også høre at det er jobbet i årevis for å få aksept for kvenske navn i nasjonalparken i Nord Varanger. Hadde hun visst at hun var kven da hun satt som vara på Stortinget, ja da hadde Åshild Karlstrøm Rundhaug jobbet hardt for å få større aksept for det kvenske. Programleder Frank Halvorsen søker videre etter sine røtter.