Ruijan Radio-programleder Frank Halvorsen har snakket med daglig leder på Kainun institutti – Kvensk institutt, Hilde Skanke, for å høre hvilke forventninger hun har til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som overleveres til Stortinget den 1. juni 2023.

Deler av intervjuet ble først presentert 11. mai 2023 i Ruijan Radios episode 150.

(Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen)