Jobben med å finne ny leder er godt i gang i Kvænangen. Her et bilde fra Segelvik. (Foto: Kita Eilertsen/Altaposten)

 

Omstillingen i Kvænangen trenger ny leder nå som Merete Jørstad takker av.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Omstillingsarbeidet i Kvænangen kommune er inne i sitt tredje år, og søker for tiden en ny person til å ta seg av det daglige arbeidet. Dette framgår av ei pressemelding fra Toril Bakken Kåven, styreleder for Kvænangen Næringsfabrikk. Næringsfabrikken ble opprettet i forbindelse med at Kvænangen kommune fikk omstillingsstatus.

Merete Jørstad som har ledet arbeidet til nå, har sagt opp sin stilling i Kvænangen Næringsfabrikk, og går over i ny jobb som rådgiver for politikk og kommunikasjon i NHO Arktis.

«Det er selvfølgelig kjedelig å miste en dyktig medarbeider. Jørstad har gitt omstillingsarbeidet en god start. Det er begynnende utviklingsprosjekter i mange bedrifter, nettverk bygges og kompetansehevende seminarer holdes, og målsetningene om 12 arbeidsplasser de to første årene, er innfridd,» heter det fra styreleder. At Jørstad velger å gå videre til en så vidt solid organisasjon, blir av Kåven betraktet som noe i nærheten av et kvalitetsstempel, at Kvænangen Næringsfabrikk fostrer dyktige folk.

«Å finne kompetente folk er spennende. Kvænangenregionen er i vinden som aldri før. For få år siden tenkte ingen at både nordlys, hval og skiturisme kan gi så gode muligheter for bedrifts- og stedsutvikling, og vi ser at mye spennende skjer innenfor sjømat, entreprenørskap og turisme og andre næringer. Å bo og leve i Kvænangen er fantastisk, og har man da interesser som toppturer og havfiske, så er dette virkelig drømmestedet,» sier Kåven.

Vi tar med at målet er en ny leder på plass i løpet av april eller mai i år.