Fram til 30. mars kan man komme med forslag til kvenske stedsnavn i nasjonalparken. Et av forslagene er Kallijoki for Skallelva (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Varangerhalvøya nasjonalpark skal få ti nye kvenske navn. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Nord-Varanger kvenforening kontaktet den kvenske stedsnavntjenesten før jul med ønske om at det reises navnesak for kvenske parallellnavn i Varangerhalvøya nasjonalpark. Nå er ti såkalte objekter i Vadsø kommunes del av nasjonalparken lagt ut til høring fram til 30. mars.

På lista finner vi Skallelva som foreslås Kallijoki. Det kvenske navnet Kallijoki har allerede status som godkjent og tilrådd i Sentralt stedsnavnregister, men skal ennå ikke være vedtatt. Det tilstøtende bygdelaget Skallelv har Kallijoki som vedtatt kvensk parallellnavn, og bygda har i flere år hatt trespråklig skilt. Tilknytta Skallelva, ligger Ridelva, eller Rittajoki som det foreslås på kvensk.

Stedsnavnkonsulenten kommer for øvrig med hele tre forslag på kvenske navn tilknyttet Skipskjølen: Köölitunturi, Kööli og Selkätunturi. I saksdokumentene kommer det fram at stedsnavnkonsulenten vil avvente resultatet av høringsrunden for eventuelt valg blant disse.

Videre foreslår den kvenske stedsnavnkonsulenten det kvenske navnet Annijoenmukka for Jakobselvkroken. Annijoki er navnet på bygda og elva Vestre Jakobselv, mens mukka betyr ‘sving i elv’. For Grythaugen foreslås navnet Patatunturi, hvor forleddet Pata betyr nettopp ‘gryte’. Øvre Flintelva får sannsynligvis det kvenske navnet Öystäjoki. Öystä betyr ‘øst’, mens joki er elv. Oarddojávri foreslås registrert som Ortojärvi på kvensk.

I følge Kvensk stedsnavntjeneste kommer navnet Heinäjoki og Høyelva av at det langs elva er gode utmarksslåtter (heinä = høy), og jakobselvværingene har hatt mange slåttemarker i området. En informant (f. 1917) skal ha sagt at det er fryktelig god gressvekst der: «Kauhean hyvästi kasvethin heinää sielä». Slåttemarkene langs Heinäjoki ble brukt siste gang på 1940-tallet, etter det begynte man å lage slåttemarker nærmere bygda. Navn på slåttemarkene, sett fra det nedre løpet av elva: Tikkasenniitty, Laitisenniitty, Nikulanniitty, Iivarinniitty, Törmäsenniitty, Räisäsenniitty, Ittelininniitty.

Både Urdfjellet og Steinfjellet foreslås med det samme kvenske navnet: Kivitunturi.  Kivi betyr ‘stein’, mens tunturi er betegnelse for ‘fjell’. Mens Urdfjellet har en høyde på 460 meter over havet, er toppen av Steinfjellet 406 moh. Begge disse fjellene ligger i Vadsø kommune.