Stiftelsen Fritt Ord mener at Heidi og Martin bør bli værende i det kvenske radiohjørnet. (Foto: Freddy Ludvik Larsen/Altaposten)

 

Den som lytter skal få høre: Mer kvensk radio i 2020.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Angående søknad om støtte til norsk journalistikk: Kvensk radio. Søknadsbehandlingen er nå avsluttet. Vi har gleden av å meddele at Fritt Ord har besluttet å innvilge søknaden med kroner 50000.»

Det var den 6. februar i år at Ruijan Kaiku mottok den hyggelige beskjeden fra Stiftelsen Fritt Ord, der det nå blir midler til ytterligere satsing på kvensk radio, eller Ruijan Radio som satsingen også heter. Pengene skal gå til flere radiosendinger nå i 2020, noe radiovert Heidi Nilima Monsen sier seg fornøyd med.

– Vi er kjempeglade for at vi nå får mulighet til å lage mer og enda bedre kvenradio, sier hun.

Søknaden som ble sendt til Fritt Ord, gjaldt midler til ett års drift av ukentlige kvenske radiosendinger, også produsert som podcast. Ruijan Kaiku viste her til Europarådets anbefalinger til Norge, der det blant annet heter at Norge må å treffe tiltak for å øke det kvenske innholdet i mediene.

Det var med NRKs overgang til DAB i 2017 at finsksendinga ble avsluttet, noe som fjernet radiotilbudet for kvener og norskfinner. Dette ønsket Ruijan Kaiku å gjøre noe med, og gjennomførte i 2019 et forprosjekt med det mål å etablere kvenske radiosendinger. Forprosjektet ble kjørt med støtte fra Medietilsynet og Kommunaldepartementet, og endte med drift også nå i 2020. I statsbudsjettet for 2020 er driftsstøtte til Ruijan Radio beklageligvis ikke innvilget, men Fritt Ord trådte altså støttende til, og dekket en del av utgiften.

Om Stiftelsen Fritt Ord heter det at de er en allmennyttig privat stiftelse med det formål å «verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.»