Fra landsmøtet i april 2019, før koronaen tok oss. Nå håper NKF-ledelsen å unngå nettmøte slik at det igjen kan bli like fysisk mellom folk. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

NKF krysser landsmøte-fingre for tilstrekkelig avdabbet epidemi.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den europeiske språkdagen 2022 er bestemt til mandag 26. september, til gjengjeld fins det en egen Kvääni kielipäivä som årlig markeres månedsvis før. Nemlig den 26. april, i år en tirsdag. Like før den dagen, helga 23. til 24. april, arrangerer Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto sitt landsmøte. Det finner i år sted i Tromsø, etter at 2020-versjonen ble en digital affære med de ulemper det medfører. Nå håper forbundsledelsen på personlig tilstedeværelse og de gode møtene ansikt til ansikt.

«Vi håper at vi i 2022 kan avholde landsmøtet fysisk, og at delegater fra alle lokallagene kan møtes i Tromsø i april,» heter det i et nyhetsbrev fra Kai Petter, Vilde, Reidar og andre i forbundsstyret.

Foruten et forhåpentlig fulltallig landsstyre, satser man på at så mange delegater som mulig stiller fra de mange lokallagene. NKF opplyser at antallet delegater avgjøres på grunnlag av medlemstall ved årsslutt året før, hvilket i år i praksis betyr medlemstallet slik det var den 31. desember 2021. Dersom foreningen hadde mellom en og 25 medlemmer, blir det foruten landstyremedlemmet en delegat. Medlemstall fra 26 til 75 kvalifiserer til to delegater, 76 eller mer til 3 delegater.

Også for NKF er landsmøtet organisasjonens øverste myndighet, og møtet holdes annethvert år. Når det gjelder innkallingen, så skal lokallagene motta denne om ikke så lenge, dette fordi innkallingen skal være lokallagene i hende tre måneder før selve landsmøtet. Når det gjelder saker som skal til behandling, så kan vi nevne NKFs årsmelding og regnskap, foruten også handlingsplan, budsjett og kontingent. Naturligvis skal det også velges forbundsstyre for de kommende to årene, kan vi avslutningsvis nevne.