Fine relasjoner mellom de to gode naboene Norge og Finland er poenget ved Norsk-finsk kulturfond. Årlig deler de ut flere hundre tusen kroner i støtte til relevante prosjekter. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Hvis du er kjapp rekker du det før fristen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I 2017 fikk Tromsø bibliotek 30 000 kroner for å hente inn finske forfattere, og Vadsø Norsk-finsk forening fikk kroner 7000 i tilskudd til en konsert. Begge var i anledning Finlands 100-årsmarkering, og pengene kom fra Norsk-Finsk Kulturfond, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto.

Og dersom du har et prosjekt på gang med norsk-finsk relevans, så går søknadsfristen for perioden mai 2021 til juni 2022 ut søndag 28. februar, altså halvannen uke fra skrivende stund. Typisk handler mange av de innvilgete prosjektene om arbeid relatert til Finland, eller å hente inn kompetanse fra Finland. Et eksempel er Riddu Riddu festivalen, som i 2019 fikk 30 000 kroner for å hente hjem en finsk joike-artist.

Fondet har i snitt de siste fire årene innvilget snaut 318 000 kroner til ulike prosjekter, dette av en samlet søknadssum på rundt 1,5 millioner kroner. Det framgår av kulturfondets opplysninger at tilskuddssummen har vist en betydelig økning, fra kroner 266 000 i 2017 til 365 000 i 2020.

Av andre kjente navn som har fått innvilget midler fra fondet, finner vi historiker Einar Niemi, som i 2019 fikk kroner 15 000 i støtte tilknyttet bokprosjektet «Naboer i krig og fred.» Som det framgår, det er norsk-finsk kulturutveksling som prioriteres. Samme år fikk også Norsk Finsk forbund midler, de fikk 25 000 kroner i midler tilknyttet en bokturné om Kalevala i Finnmark. Og dersom vi går til 2020, så fikk Kvenlandsforbundet kroner 20 000 fra det samme fondet, i støtte tilknyttet en nordisk finsk skrive- og illustrasjonskonkurranse. Også Nordenfjeldske badstuforening fikk midler, de fikk kroner 20 000. Samme beløp fikk Finnmark fylkesbibliotek for å hente inn en finsk forfatter, mens den største tilskuddssummen det året gikk til Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielag. De fikk kroner 50 000 i støtte tilknyttet en bokutgivelse om skogfinnene.

«Stipender og tilskudd kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har adresse i Norge, til kulturaktiviteter innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer kulturutveksling innen områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur», heter det fra fondet, som du kan lese mer om her:

Norsk-finsk kulturfond