Stemningsbilde fra da Kristine Jonas og Sander Framnes Larsson styrte Ruijan Radio. Her har de besøk av daglig leder for Vadsø Språksenter, Raymond Olufsen. (Arkivfoto: Bjørn Martin Lyng)

 

Lokalradioen er sårbar, og aller mest utsatt er minoritetsradio. Ruijan Radio er blant dem.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Norsk Redaktørforening er bekymret for den økonomiske situasjonen til lokale lyd- og bildemedier. Det framgår av informasjon utsendt av foreningen.

Det var før jul at kulturdepartementet sendte ut forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Det ble gjort i form av en høring, med svarfrist for ei drøy uke siden, mandag 12. februar i år.

Såvel Norsk Redaktørforening som Samisk redaktørnettverk avga sine respektive høringsuttalelser, hvor saken altså gjaldt foreslåtte endringer i tilskudd til lokale lyd og bildemedier. Samisk redaktørnettverk anser det som positivt at støtten til minoritetsradioer foreslås økt, men mener samtidig at beløpsgrensen for driftstilskudd som foreslås fortsatt er for lav.

Norsk Redaktørforening uttrykker på sin side bekymring. De viser til tall fra Medietilsynet framlagt i desember i fjor, hvor det framgår at over 65 prosent av lokalradiovirksomhetene hadde underskudd i driften i 2022.

Episode 180 er passert. Med små midler gjør Ruijan Radio sitt aller beste. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

Blant de foreslåtte endringene i forskriften finner vi også et krav om ansvarlig redaktør i henhold til medieansvarsloven. Noe redaktørforeningen sier seg positive til. De støtter også forslaget om å avskaffe begrensningen for tilskudd til foretak i økonomiske vanskeligheter. Også Norsk Lokalradioforbund mener dette bidrar til å anerkjenne de økonomiske utfordringene mange lokale medier står overfor, og at det vil sikre en mer inkluderende tilskuddsordning.

Vi tar med at også Norsk Redaktørforening stiller seg positive til å heve taket for driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper, en gruppe som høringsuttalelsen fra Samisk redaktørnettverk særlig rettet seg mot.

«Lokalradioer generelt er blant de mest sårbare mediene, og minoritetsradioene er ekstra utsatte», heter det i høringsuttalelsen fra sistnevnte.