Tekniske problemer, feilleveranser osv har gjort at anleggsarbeidet som hindret badstuebekken på nordspissen av Trømsøya er blitt forsinka. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Tekniske problemer, feilleveranser osv har gjort at anleggsarbeidet som hindret badstuebekken på nordspissen av Trømsøya er blitt forsinka. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Tilbakeføring og gjenåpning av bekken på nordspissen av Tromsøya blir forsinket.

Liisa Koivulehto 
liisa@ruijan-kaiku.no

I verste fall får ikke badstua i Tromsø vann før til neste år.

– Vi har som mål å bli ferdig med anleggsarbeidet på Nordspissen i løpet av en måneds tid, sier kommuneingeniør Arne Tessem i Tromsø kommune til Ruijan Kaiku.

Tidligere i høst mente Tessem at arbeidet ville bli avsluttet og fyllingsmassene kan blir fjernet i løpet av oktober. Han sier at det har vært tekniske problemer, feilleveranser osv. som har gjort at arbeidet er blitt forsinka.

– Det er vanskelig å gi noen eksakt dato. Plutselig kan vi få en halv meter snø og vi får ikke dette ferdig før om neste år, sier han.

Tromsø kommune bygger en ny vannforsyningsanlegg på Nordspissen, med omfattende inngrep i naturen. Den lille bekken som fører vann til badstua til Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø, blei tørrlagt i sommer på grunn av inngrepene. Det er blant annet bygget en vei opp til anlegget. Veien svinger over mesteparten av myra hvor bekkvannet siger fra.

Vannet stoppes av fyllingsmassene

Da Ruijan Kaiku var på stedet torsdag 15. oktober, kunne man se at det var noe vann i bekken på øversida av fyllingsmassene. Men det siger veldig lite vann gjennom massene, slik at det kommer nesten ingenting vann ned til bekken som renner ned til badstua.

– Hvis dere ikke rekker å fjerne hele parkeringsplassen og fyllingsmassene, kan dere da grave ei grøft tvers gjennom, akkurat slik at bekken kan få utløp?

– Vi skal se på om det er mulig, det vil ta en halv times tid,  sier Tessem.

– Hvis vi graver der, vil det bli en del grums i bekken, og vannet blir gjørmete en stund, varsler han og anbefaler at badstubadere løfter opp øverenden av badstuvannslangen fra bekken slik at den ikke blir fylt med gjørme.